Otevřít hlavní menu
Na tento článek je přesměrováno heslo Hořlavost. O hořlavosti textílií pojednává článek Hořlavost textilií.
Označení hořlavých látek, zejména chemikálií.

Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a produkuje při tom obvykle širokou paletu toxických látek.

Podle bodu vzplanutí se hořlaviny - hořlavé kapaliny - rozdělují do čtyř tříd.