Hnojiště

plocha, kam se odkládá chlévská mrva a jiné organické zbytky

Hnojiště je plocha, kam se odkládá chlévská mrva a jiné organické zbytky. Zráním zde pak vzniká hnůj. Hnojiště mohou být zpevněná a nezpevněná. V současné době musí být hnojiště v Evropské unii zpevněná a musí docházet k zachycování vytékající tekutiny nazývané hnojůvka. Hnojiště se nacházejí nejčastěji na dvorech statků a chalup, u kravínů, vepřínů, drůbežáren, ale i na poli. Dříve sloužilo hnojiště jako odpadní prostor na veškeré zbytky organického původu, které se nepovedlo v hospodářství zrecyklovat (zejména kuchyňské zbytky) – dnes se jedná většinou čistě o chlévskou mrvu (s malou příměsí ostatních zbytků). Většinou se oddělují jednotlivé typy hnojišť podle druhu zvířat, tak aby vznikal hnůj patřičný ke zvířeti.

Hnojiště na valníku bývá častým jevem na statcích v ČR. Vytékající hnojůvka však může napáchat značné škody