Hnědouhelný lom je lokalita s povrchovou těžbou hnědého uhlí. K dobývání suroviny je třeba provést skrývku zeminy a odtěžení nadložních vrstev, většinou sedimentů. Většinou se jedná o třetihorní sedimenty (jíly a písky). Těžba i skrývka se provádí velkostroji a materiál je přemístěn na výsypku.

Velkostroj v lomu Cottbus-Nord východně od německé Chotěbuzi

Hnědouhelné lomy v Česku

editovat

V České republice se provádí těžba hnědého uhlí povrchově pouze v Podkrušnohoří v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a v Sokolovské pánvi.

Seznam lomů Severočeské hnědouhelné pánve

editovat
 
Velkostroj v lomu Tušimice - Libouš

V Severočeské hnědouhelné pánvi se nacházejí nebo nacházely lomy:

Seznam lomů v Sokolovské pánvi

editovat

V Sokolovské pánvi se nachází nebo nacházely lomy:

Související články

editovat