Hlinitan sodný

chemická sloučenina

Hlinitan sodný (Na3AlO3) je bílý až nažloutlý prášek. Vzniká reakcí koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného s kovovým hliníkem:

Hlinitan sodný
Obecné
Systematický název Hlinitan sodný
Anglický název Sodium aluminate
Německý název Natriumaluminate
Sumární vzorec NaAlO2
Vzhled bílý prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
SMILES O=[Al-]=O.[Na+]
InChI 1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
Vlastnosti
Molární hmotnost 81,97 g/mol
Teplota tání 1 650 °C
Hustota 1,5 g/cm3
Index lomu nD= 1,58
Rozpustnost ve vodě rozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
alkoholy
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
2 Al + 6 NaOH → 3 H2 + 2 Na3AlO3

Reakce je velice exotermní. Sloučenina je důležitá v komerční anorganické chemii. Slouží jako efektivní zdroj hydroxidu hlinitého pro technické a průmyslové využití. Čistý hlinitan sodný (bezvodý) je bílý, krystalický a pevný. Jeho vzorec nabývá různých forem NaAlO2, Na2O · Al2O3, nebo Na2Al2O4. Komerční hlinitan sodný je dostupný jako roztok nebo pevná látka.

Roztok hlinitanu sodného reaguje se vzdušným oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu sodného a oxidu hlinitého, což se projevuje vznikem bílého povlaku po stranách nádoby. Reakce probíhá dle rovnice:

2NaAlO2 + CO2Na2CO3 + Al2O3