Lidská hlava

část lidského těla nad krkem
(přesměrováno z Hlava (člověk))

Hlava je horní část lidského těla nad krkem, ve které se nachází většina smyslových orgánů společně s centrem nervové soustavymozkem. Nacházejí se zde centra zraku (oči), sluchu (uši), chuti (chuťové pohárky na jazyku), čichu (nos) a velmi jemné hmatové zakončení po celém obličeji (nejvíce v oblasti úst). Většina těchto center je umístěna v oblasti obličeje.

Kresba lidské hlavy zbavené kůže

Nachází se zde i otvor pro přijímání potravy (ústa) a zároveň i pro dýchání (nos a ústa).

Hlava je tvořena z 28 samostatných kostí. Tyto kosti dohromady tvoří lebku. Nejhornější a zároveň i nejpevnější oblastí je horní část lebky zvaná kranium čili mozková schránka, ve které se nachází mozek.

Mimika obličeje je zajišťována více než 30 svalů, které lidem umožňují vyjadřovat emoce pomocí změn v obličeji (např. úsměv či mračení).

Průměrná hmotnost hlavy dospělého člověka je asi 4,6 kilogramů a hustota cca 1200 kg·m−3. Hlava se podél osy páteře může otáčet o úhel asi 150°.

Horní část hlavy je chráněna vlasy, které slouží jako přirozená termoregulace.

Svaly hlavy (musculi capitis)

editovat

Obecně se musculi capitis dělí na 2 skupiny: svaly žvýkací a mimické (m. masticatorii, m. faciales).

M. masticatorii: m. temporalis (sval spánkový), m. masseter (zevní sval žvýkací), m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis, atd.

M. faciales: m. orbicularis oculi (oční sval kruhový), m. orbicularis oris (kruhový sval ústní), m. nasalis (sval nosu), m. buccinator (sval tvářový), atd.

Svaly krku (musculi colli)

editovat

Např. platysma (plochý podkožní sval), m. suprahyoidei (svaly nadjazykové), m. infrahyoidei (svaly podjazykové).

Související články

editovat
  • Hlava – obecnější článek, nejen o lidské hlavě
  • Hlava (rozcestník) – rozcestník s přenesenými významy slova

Externí odkazy

editovat