Hermitovská matice

typ komplexních matic, které jsou samy vůči sobě adjungované

Hermitovská matice, též samosdružená matice, hermitovsky souměrná matice je v lineární algebře taková čtvercová matice s prvky z oboru komplexních čísel, ve které jsou všechny dvojice prvků , komplexně sdružené, tedy

Totéž lze vyjádřit podmínkou, že matice je rovna své hermitovské transpozici , nebo také tak, že pro danou matici je komplexně sdružená matice rovna matici transponované

Ukázky

editovat
 • Matice
    kde   je imaginární jednotka, je hermitovská.
 • Pauliho matice:
   
  jsou hermitovské.

Vlastnosti

editovat
 • Reálná část hermitovské matice je symetrická, tj.   zatímco imaginární část je antisymetrická, tj.  
 • Na diagonále má hermitovská matice reálná čísla.
 • Reálné hermitovské matice jsou symetrické.
 • Inverzní matice k regulární hermitovské matici je také hermitovská.
 • Hermitovské matice jsou diagonalizovatelné pomocí unitární matice a výsledná diagonální matice je reálná.
 • Determinant hermitovské matice je reálné číslo.
 • Hermitovské matice jsou normální, tj.  
 • Součet hermitovských matic je hermitovský.
 • Součin dvou hermitovských matic   a   je hermitovský, právě když  .
 • Jestliže   a   jsou hermitovské, pak součin   je také hermitovský.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hermitesche Matrix na německé Wikipedii.

Literatura

editovat
 • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
 • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
 • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online.