Hermetický

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovo hermetický (z lat. hermeticus) může být použito ve více významech a spojeních:

dějiny a historie
technika a technologie
  • Hermetický uzávěr – znamená provedení uzavření nebo oddělení prostoru neprodyšně, vzduchotěsně, zcela odizolovaně[1]
  • Hermetický prostor – část stavby neprodyšně oddělená od okolního prostoru, zpravidla z důvodů požární, chemické, biologické či jaderné bezpečnosti; oddělující konstrukce a zařízení se nazývají hermetická obálka;[2] viz též kontejnment

ReferenceEditovat

  1. Malá Československá encyklopedie, II. svazek D-CH, ČSAV, vydala ACADEMIA Praha 1985
  2. Vyhláška č. 195/1999 Sb. o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, §§ 33-42