Heraldická zvířata

obrázek skutečného či bájného živočicha zobrazený na štítu či jiném heraldickém prvku

Heraldická zvířata je souhrnné označení pro všechny živočichy, tedy zvířata včetně bájných tvorů a pro nestvůry, které se vyskytují v heraldice. Často se kreslí do štítu nebo tvoří štítonoše či klenot. Ve znaku se mohou vyskytovat i samostatné části zvířat – hlava, noha, křídlo apod.

BlasonEditovat

Normální postavení zvířat, tedy takové, které se nemusí blasonovat, je ve stoje z profilu, s hlavou otočenou heraldicky vpravo. Výjimku tvoří orel (resp. orlice), který se kreslí zepředu s rozepjatými křídly, symetricky podle svislé osy, takzvaně rozkřídlený.

ZbrojEditovat

Zbroj je označení pro ty části zvířecích těl, které lze použít v boji:

 • u savců rohy, kopyta, zuby, tlapy, jazyk
 • u ptáků zobák, pařáty, drápy, jazyk, lze za ně považovat i korunku na hlavě heraldického zvířete

Kreslí se zpravidla odlišnou tinkturou, převážně podle těchto zásad:

 • zlaté figury mají zbroj stříbrnou, pokud je ovšem pole červené, mají zbroj modrou,
 • stříbrné figury mají zbroj zlatou, pokud je ovšem pole modré nebo černé, mají zbroj červenou,
 • figury v kovovém (zlatém nebo stříbrném) poli mají zbroj červenou, je-li však figura sama červená, má zbroj modrou.

Toto pravidlo je spíše tendencí a proto vykazuje mnoho výjimek. Některé zásady malování zbroje jsou navíc v rozporu se základním pravidlem o tom, že na barvu může přijít jen kov a na kov jen barva, což ukazuje na okrajovou důležitost zbarvení zbroje.

PostaveníEditovat

 • Kráčející – u čtvernožců, zvíře stojí na třech nohách a pravou přední má zdviženou
 • Ve skoku – u čtvernožců, zvíře stojí na zadních nohách
 • Ležící

PřehledEditovat

ZvířataEditovat

 • Beran nebo ovce – bílý nebo černý. Beran se pozná podle rohů, většinou kráčející, někdy jen hlava, např. v erbu Haugwitzů
 • Býk – stojící, kráčející (např. erb Borgiů) nebo ve skoku např. ve znaku města Turín, někdy pouze jeho hlava nebo rohy
 • Had – různé druhy, někdy s korunkou na hlavě nebo držící nějaký předmět či vlastní ocas v tlamě. Had polykající dítě (biscione) je v erbech Viscontiů a Sforzů.
 • Havran – např. v erbu Matyáše Korvína s prstenem v zobáku
 • Holubice - zpravidla bílá, někdy v zobáku nesoucí větvičku
 • Husa – např. v erbu pánů z Ludanic
 • Jelen – často ve skoku, někdy jen hlava nebo parohy, např. v erbu Jana Čapka ze Sán
 • Jeřáb – kreslí se s pozdviženou nohou, v níž drží kouli (stříbrnou nebo zlatou) nebo kámen
 • Kapoun – vykastrovaný kohout, kreslí se bez hřebínku a někdy i bez laloku
 • Kohout – výjimečně zobrazován s lidskou hlavou v klobouku, viz níže
 • Kůň
 • Labuť – většinou plující na vodě nebo s roztaženými křídly
 • Ledňáček
 • Lev nebo lvice – symbol moci a statečnosti, lev může být i dvouocasý, nejčastěji se kreslí ve skoku, lvice se kreslí bez hřívy
 • Leopard – kráčejí lev s přivrácenou hlavou, bez hřívy, někdy skvrnitý, tři zlatí leopardi s modrou zbrojí na červeném poli jsou ve znaku Anglie
 • Medvěd – kráčející nebo stojící na zadních končetinách, např. na znacích měst Bern, Berlín či Madrid
 • Muflon neboli tityrus – někdy zobrazován s dvěma páry rohů.
 • Opice
 • Orel – kreslí se se dvěma odvrácenými hlavami – Rusko, Svatá říše římská
 • Orlice – na rozdíl od orla má jen jednu hlavu
  • Plamenná orlice – též Svatováclavská, černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem zdobená červenými plamínky
  • Moravská orlice – červenobíle šachovaná orlice se zlatou korunkou a zlatou zbrojí
 • Osel
 • Páv – často se vyskytují jen jeho pera
 • Pelikán – zobrazován jak si rve zobákem hruď (motiv pelikána krmícího mláďata svou krví)
 • Pes – různé rasy, např. chrt nebo věžník
 • Pták - obecná figura bez zoologické specifikace
 • Ryba – ryb se rozlišuje několik druhů, např. lín, štika, kapr, často ve dvojici, ryba probodnutá šípem aj.
 • Vlk – někdy jen ve formě hlavy nebo zubů (erby Kinských nebo Báthoryů)
 • Zajíc - zpravidla běžící nebo ve skoku
 • Zubr – býk, nejčastěji černý, s houžví (kruhem) protaženou nozdrami – v erbu Pernštejnů

Bájná zvířataEditovat

 • Alerion – orlice bez zobáku a pařátů
 • Amfisbéna – čtyřnohé a dvouhlavé zvíře se lvími tlapami a hadími hlavami, hlavy i nohy jsou od sebe odvráceny
 • Bazilišek – drak s kohoutí hlavou a ostruhami
 • Beránek Boží – Agnus Dei, kráčející ovce se svatozáří, přední končetinou přidržuje žerď vexila s křížem
 • Drak – dvou- až čtyřnohý ještěr s netopýřími křídly a psí hlavou, z jejíž tlamy šlehají plameny
 • Fénix – orlice vyrůstající z plamenů
 • Gryf – je spojením lva a orla (nejsilnějších zvířat na zemi a ve vzduchu), gryf má lví tělo, zadní nohy a ocas, orlí hlavu se lvíma ušima, orlí křídla a přední nohy
 • Jajl – kopytník s pohyblivými rohy a ostrými tesáky v tlamě
 • Jednorožec – kůň, který má na čele dlouhý, spirálovitě stočený roh, má kozí bradku a kopyta (rozštěpená) a lví ocas, Jednorožec je jedním ze štítonošů ve znaku Velké Británie
 • Lev Sv. Marka – okřídlený leopard s aureolou, který v předních tlapách drží knihu s latinským textem: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS (Pokoj tobě, Marku, evangelisto můj)
 • Mořský kůň – kůň, který má místo zadních nohou zavinuté rybí tělo s rybím ocasem
  • jakékoliv zvíře se označuje jako mořské pokud má místo zadní poloviny těla rybí ocas
 • Okřídlená ryba
 • okřídlený býk evangelisty sv. Lukáše
 • Panter – lev s dlouhým krkem a špičatou tlamou, z níž mohou šlehat plameny, někdy skvrnitý, panter může mít na hlavě rohy, např. ve znaku Štýrského Hradce, Bavorska.
 • Pegas – okřídlený kůň
 • Saň – zvíře podobné draku, ale se čtyřma nohama, bez křídel a obvykle nesrší oheň
 • Vyverna – zvíře podobné draku, se dvěma nohama a nesršící oheň

Bájní tvorovéEditovat

Částečně s lidskými těly

 • Gorgona – druh harpyje; někdy jen ženská hlava se zlou grimasou, vyplazeným jazykem a vlasy z živých hadů
 • Harpyje – orlice s dívčí hlavou, krkem a poprsím;
 • Kentaur – kůň, který má místo krku horní polovinu lidského těla s hlavou muže, u nás v erbu Matěje z Vykrantic
 • Kohout s mužskou hlavou v klobouku – figura neznámého původu ve znaku České Třebové
 • Meluzína – polonahá dívka zakončená od pasu dolů dvěma rybími ocasy, které přidržuje rukama, může mít korunku
 • Midas – hlava muže – krále s oslíma ušima
 • Mořská panna – dívka s dolní polovinou těla ryby s rybím ocasem, v rukou mívá hřeben a zrcadlo
 • Sfinx – lví tělo s orlími křídly a s hlavou a poprsím ženy
 • Střelec – Sagitarius, kentaur, který drží luk
 • Siréna – mořská panna (viz výše) s křídly racka

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat