Heilóti

vrstva nesvobodných obyvatel ovládaných Spartou

Jako heilóti byla v období starověkého Řecka nazývána skupina nesvobodných obyvatel z Lakónie a Messénie (části Sparty). Jejich přesný status je předmětem sporů. Šlo o jakýsi zvláštní, „svobodnější“ druh otroků sloužících spartskému městskému státu jako rolníci - zásobovači potravin. Někdy se jejich postavení přirovnává k statusu nevolníků. Žili na venkově a byli svázáni s půdou. Oproti běžným otrokům v jiných poleis měli heilóti několik výhod. Žili v rodinných společenstvech, nemohli být prodáni ani koupeni, odváděli „pouze“ 50 % své úrody Sparťanům, zbytek si nechávali a mohli zpeněžit.[1] Početně daleko převyšovali populaci svobodných Sparťanů. Chování Sparťanů k heilótům zřejmě nebylo tak kruté, jak se občas uvádí, ale nejspíše se postupně zhoršovalo, především od druhé poloviny 5. století před naším letopočtem. Sparťani heilóty rituálně ponižovali, někdy zabíjeli a dokonce jsou zaznamenány velké masakry heilótů (roku 425 př. n. l. bylo pobito 2000 heilótů, když jim byla předtím naoko udělena svoboda). V rámci rituálu zvaného krypteia byla heilótům oficiálně vypovídána válka. Zvláštní oddíly jen minimálně ozbrojených mladých spartských mužů se ve dne ukrývaly poblíž heilótských osad a v noci pak Sparťané osady přepadali a zabíjeli obyvatele. Heilóti sloužili Sparťanům i jako pomocné sbory ve vojsku (často nosiči výstroje a zásob) a pravděpodobně tvořili i doprovod legendárních 300 Sparťanů v bitvě u Thermopyl (480 př. n. l.).

Podobný status jako heilóti měly některé skupiny obyvatel ve starověké Thesálii, na Krétě a na Sicílii.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. SCHRADER, Helena P. Sparta Reconsidered - Spartan Economy - Spartiates, Perioikoi, Helots. elysiumgates.com [online]. [cit. 2020-11-08]. Dostupné online. 

Literatura editovat

  • CARTLEDGE, Paul. Sparta and Lakonia. A Regional History 1300 to 362 BC. Routledge, New York, 2002 (2nd edn). ISBN 0-415-26276-3
  • FINLEY, Moses. "Sparte et la société spartiate", Économie et société en Grèce ancienne, Seuil, "Points Histoire" collection, 1984. ISBN 2-02-014644-4
  • GARLAN, Yvon. Slaves in Ancient Greece, La Découverte, coll. "Textes à l'appui" collection, Paris, 1995. ISBN 2-7071-2475-3
  • LÉVY, Edmond. Sparte : histoire politique et sociale jusqu’à la conquête romaine. Seuil, "Points Histoire" collection, Paris, 2003. ISBN 2-02-032453-9
  • OLIVA, Pavel. Sparta and her Social Problems, Academia, Prague, 1971
  • POMEROY, Sarah B. Spartan Women, Oxford University Press, Oxford, 2002. ISBN 0-19-513067-7
  • TALBERT, R.J.A. "The Role of the Helots in the Class Struggle at Sparta", Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 38, No. 1 (1st Qtr., 1989), S. 22-40.

Externí odkazy editovat