Heftalité

středoasijský kmenový svaz pozdního starověku
(přesměrováno z Hefthalité)

Heftalité, zejména ve východořímských zdrojích zvaní rovněž Bílí Hunové, byl kmenový svaz v oblasti Střední Asie existující zhruba od 5. do 8. století našeho letopočtu. Mocensky byly významní zejména od roku 450, kdy porazili Kidarity, do roku 560, kdy je porazily spojené síly Západoturkuckého kaganátu a Sásánovské říše. Poté už tvořili jen suzerénní správní celky v oblasti Tocharistánu, přičemž ty severně od Amudarji byly podřízeny Západoturkuckému kaganátu a ty na jih od Amudarji byly podřízeny Sásánovské říši.

Rozšíření Heftalitů kolem roku 500
Heftalitské mince z konce 5. století

Jádrem heftalitského prostoru byla Baktrie, odkud se Heftalité šířili na východ do Tarimské pánve, na západ do oblasti Sogdiany a na jih. Jejich hlavními sídly byly Kundúz a Balch.

Hlavním jazykem Heftalitů byla baktrijština, ale na jejich území se mluvilo rovněž sogdsky, sanskrtem a dalšími jazyky, zejména turkická nářečí.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Hephthaliten na německé Wikipedii a Hephthalites na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat