Heřman Černín z Chudenic

český hofmistr a šlechtic

Heřman Václav Černín z Chudenic (německy Herman Graf Czernin von und zu Chudenitz, 24. července 15767. března 1651) zvaný Tureček. Od roku 1627 hrabě. Za vlády císaře Rudolfa II. komoří nad stříbrem, komoří arcivévody Ferdinanda, císařský rada a hejtman Starého Města pražského. Od roku 1629 hejtman Litoměřického kraje, v letech 16161618 a 16441645 byl císařským vyslancem k tureckému sultánovi, od roku 1645 místodržícíKrálovství českém a později i nejvyšší dvorský sudí. V roce 1651 jmenován nejvyšším hofmistrem Království českého. Po bitvě na Bílé hoře patřil k nejvýznamnějším a nejbohatším šlechticům v Království českém.

Heřman Václav Černín z Chudenic
Heřman Černín jako císařský vyslanec
Heřman Černín jako císařský vyslanec
Nejvyšší hofmistr Českého království
Ve funkci:
4. únor 1651 – 7. březen 1651
PanovníkFerdinand III.
PředchůdceBernard Ignác Jan z Martinic
NástupceKryštof Ferdinand Popel z Lobkowicz
Nejvyšší zemský komorník Českého království
Ve funkci:
1. duben 1650 – 1651 ?
PanovníkFerdinand III.
PředchůdceBernard Ignác Jan z Martinic
NástupceJan Hartwig z Nostitz
Nejvyšší zemský sudí Českého království
Ve funkci:
1649 – 1650
PanovníkFerdinand III.
PředchůdceFrantišek Karel Matyáš ze Šternberka
NástupceJan Hartwig z Nostitz
Nejvyšší dvorský sudí Českého království
Ve funkci:
26. červen 1645 – 1648
PanovníkFerdinand III.
PředchůdceJáchym Oldřich Slavata z Chlumu a Košumberka
NástupceJindřich Volf Berka z Dubé
Hejtman Litoměřického kraje
Ve funkci:
1629 – ?
Císařský vyslanec k tureckému sultánovi
Ve funkci:
1616 – 1618
PanovníkMatyáš
Ve funkci:
1644 – 1645
PanovníkFerdinand III.
Hejtman Starého Města pražského
Ve funkci:
1613 – 1623
PanovníkMatyáš, Ferdinand II.
Vrchní hejtman komorních panství Brandýs nad Labem, Benátky nad Labem, Lysá nad Labem, Pardubice a Přerov
Ve funkci:
? – ?
PanovníkRudolf II.
Nejvyšší královský lovčí
Ve funkci:
1606 – ?
PanovníkRudolf II.
Komoří nad stříbrem
Ve funkci:
1. únor 1600 – ?
PanovníkRudolf II.
Komoří arcivévody Ferdinanda II.
Ve funkci:
? – ?

Narození24. červenec 1576
Nedrahovice[zdroj?]
Úmrtí7. březen 1651
Kost[zdroj?]
Místo pohřbeníKatedrála svatého Víta
ChoťI. Marie Anna Čáslava, rozená Svárovcová z Oseka († 1624)
II. (1625) Anna Saloména Hradišťská z Hořovic († 1632)
III. Sylvie Kateřina Černínová z Carretto-Millesima († 1664)
RodičeJan Czernin z Chudenic (1554–1580) a
Marianna z Říčan
Dětibezdětný
Příbuznísestra: Kateřina Eva, provdaná Harantová z Polžic a Bezdružic († 1597)
bratr: Vilém Černín z Chudenic († 1629)
bratr: Humprecht III. Černín z Chudenic (1570–1632)
bratr: Diviš Černín z Chudenic († 1621)
děd: Diviš Černín z Chudenic († po 1548)
babička: Eliška, rozená Bohuchvalová z Hrádku († po 1549)
strýc: Humprecht Černín z Chudenic († 1601)
synovec: Jan Křtitel Adam Černín z Chudenic (1597–1642)
synovec: Václav Diviš Černín z Chudenic († 1660)
prasynovec: Humprecht Jan Černín z Chudenic (1628–1682)
švagr: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621)
Zaměstnánídiplomat a voják
Profesešlechtic
1607 panský stav (oficiálně uznáno 1610)
1623 stav svobodných pánů
8. červen 1627 hrabě
Některá data mohou pocházet z datové položky.

MládíEditovat

Heřman Černín z Chudenic pocházel z nedrahovické rodové linie a byl synem Jana nejstaršího Černína z Chudenic († 1580) a Mariany z Říčan. Po otcově smrti si jeho příbuzní rozdělili majetek a na osiřelého Heřmana nezbylo téměř nic. Ve svých čtrnácti letech se tak nepříliš majetný Heřman ocitl v Itálii, kde se jeho další výchovy ujal kníže Vespasianus Gonzaga, a to nejspíše na přímluvu Vratislava z Pernštejna. Na knížecím dvoře v Mantově a Montferratu žil Heřman do šestnácti let, kdy se stal příslušníkem armády. S armádou se zúčastnil bojů v Nizozemí a ve Francii, byl zajat a nějakou dobu vězněn v pevnosti BredaBrabantsku. Po propuštění bojoval v císařském vojsku v Uhrách proti Turkům.

Cesta do Svaté zeměEditovat

V roce 1598 se dvaadvacetiletý Heřman vydal se svým švagrem, Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic, na cestu do Svaté země. Přes Innsbruck, Brixen a Alpy přicestovali do Itálie, kde strávili téměř tři měsíce v Benátkách. 12. července 1598 se nalodili a odpluli na Kypr, kde se zdrželi další měsíc. V září 1598 zahájili konečně cestu po souši do Jeruzaléma a odtud přes Sinajský poloostrov do Egypta. V září 1599 byli zpět v Benátkách, kde se jejich další osudy rozdělily. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic pokračoval domů, zatímco Heřman Černín zamířil ještě do Španělska. S doporučením od knížecí rodiny Gonzagů se připojil k výpravě, která vezla španělskému králi Filipovi III. nevěstu Markétu Rakouskou.

Na císařském dvořeEditovat

Heřman Černín z Chudenic byl roku 1603 jmenován v císařově osobní komoře stříbrníkem a později stolníkem. Jeho švagr Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl v tu samu dobu jmenován nejvyšším stříbrníkem a navíc byl přijat do českého panského stavu. Kariéra Heřmana Černína se tak rychle nevyvíjela, což tohoto ambiciózního a cílevědomého muže trápilo a snažil se za každou cenu svému švagrovi vyrovnat.[zdroj?] Stejně jako Kryštof Harant, vydal i Heřman cestopis, ale stále zůstával ve stínu schopného, vysoce kulturně vzdělaného, společenského a hudebně a literárně nadaného manžela své sestry. Velkou naději vkládal Heřman Černín do výhodného sňatku s Marií Annou Čáslavovou († 1624), rozenou Svárovcovou z Oseka, vdovou po Karlu Kokořovcovi z Kokořova, se kterou vyženil roku 1606 panství Nebílovy. Roku 1607 byl Heřman Černín z Chudenic konečně přijat do panského stavu, ale vytoužená příslušnost k tomuto stavu mu nakonec byla oficiálně přiznána až roku 1610. V roce 1616 se mu konečně naskytla velká životní příležitost, když vedl poselstvo císaře Matyášetureckému sultánovi Ahmedu I. Tato diplomatická mise byla úspěšná, což později ocenil i sám císař při osobní audienci. Poselstvo strávilo v Turecku rok a Heřman Černín si dle historických pramenů bohatě užíval slastí života na sultánově dvoře. Často prý v Istanbulu navštěvoval nejen tamní lázně, ale také nevěstince[zdroj?].

Vždy věrný císařiEditovat

Během stavovského povstání zůstal katolík Heřman Černín věrný císaři a musel proto odejít z Čech. Zpět se vrátil v řadách vítězného císařského vojska roku 1620. Jako hejtman Starého Města pražského dohlížel v roce 1621 na popravu českých pánů na Staroměstském náměstí, kdy se mezi popravenými ocitl jak jeho bratr Diviš Černín z Chudenic, jako jediný odsouzený katolík, tak i bývalý švagr a druh na cestách Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Po roce 1621 začal Heřman Černín výhodně skupovat konfiskovaný majetek zabavený protestantské šlechtě a také jeho další kariéra u dvora se vyvíjela víc než slibně. Císař na svého věrného poddaného nezapomněl a roku 1623 ho povýšil nejprve do stavu svobodných pánů a roku 1627 mu pak udělil titul hraběte. Dal mu také svolení patřičně upravit rodový erb. Heřman se stal navíc přísedícím zemského soudu a od roku 1625 velitelem polní zásobárny císařského vojska, vedeného Albrechtem z Valdštejna, s nímž se velmi sblížil.

Druhé manželstvíEditovat

V roce 1624 zemřela jeho první manželka Marie Anna Čáslavová, delší dobu ochrnutá po mrtvici. Již o rok později se Heřman Černín oženil znovu a jeho druhou ženou se stala Anna Salomena († 1632), původem Hradišťská z Hořovic, druhá manželka a vdova po popraveném Kryštofu Harantu z Polžic a Bezdružic. Anna Salomena se po popravě svého manžela a bývalého švagra Diviše Černína, vrátila zpět ke katolické víře a syny dala na výchovu k jezuitům. Jakmile se jí naskytla příležitost, nezaváhala a provdala se za Heřmana Černína z Chudenic, čímž zachránila sebe, své syny i velkou část majetku. Heřman Černín zatím dále postupoval po žebříčku vytoužených hodností a velkou přízeň mu prokazoval jak císař Ferdinand II. tak i jeho nástupce Ferdinand III., což byl již čtvrtý císař, kterému Heřman Černín věrně sloužil. Manželství s Annou Salomenou bylo šťastné, což lze vyčíst z osobní korespondence, která se dochovala. Manželé se v dopisech vzájemně oslovují velmi něžně, psaní jsou nejednou plná vášně, ale i vzájemné úcty. Jediné, co Anna Salomena svému muži vyčítá, je jeho lakota a hamižnost. Dle dobových svědectví byl Heřman Černín skutečně chorobně lakomý.[zdroj?]

Třetí manželstvíEditovat

Anna Salomena umírá po sedmi letech manželství roku 1632. Již roku 1633 se Heřman žení znovu a jeho manželkou se stane o třicet roků mladší hraběnka Sylvie Kateřina Černínová z Millesima († 1664). I přes velký věkový rozdíl bylo také toto manželství šťastné, ale stejně jako u těch předchozích, rovněž bezdětné. Kromě bezdětnosti se vyskytl ještě jeden problém, který mírně narušoval klidné soužití, a tím byla Heřmanova již zmíněná pověstná lakota. Heřman ale své peníze jen nehromadil, až do konce života se snažil také dobře investovat. V roce 1637 tak například koupil kostecké panství a v roce 1639 založil Černínský fideikomis (svěřenectví), do nějž spadal Petrohrad, Pšovlky, Krty, Soseň, Kysibl, Andělská Hora, Šenov, Bochov, Nejdek, Mičeves, Sedčice, Velká Černoc, Přehořov, Čeradice, Vroutek, Žihle, Kost (hrad), Velichov, Mělník, Šmidberg a tři domy v Praze. V roce 1651 kupuje Kosmonosy. Víc než zdatně obchoduje se solí, vínem a orientálním zbožím. Je také majitelem rozsáhlých polností a lesů a na svém panství v Prešpurku (Bratislavě) a Šmidebergu vlastní velký chov koní. Výhodně půjčuje peníze a mezi jeho dlužníky patří i příslušníci rodu habsburského, včetně císaře. O veškerý svůj majetek se stará sám a sám si vede i účetnictví. Hromadění majetku je jeho největší vášní. Heřmanova třetí, krásná a mladá žena, která přišla do manželství jen s nepatrným věnem, svému muži se správou majetku pomáhala a vyznala se v účetnictví, právu i soudnictví. Úředníci panství se údajně třásli hrůzou, kdykoli přijela na některý statek na kontrolu. Vzájemným poutem jejich manželství byla ale rovněž láskyplná oddanost a zřejmě i upřímná vzájemná něha, jak o tom opět svědčí dochovaná korespondence mezi manželi.

Poslední léta životaEditovat

Heřman Černín byl po celý svůj život člověkem plným síly a vitality. Ještě v letech 16441645, tedy ve svých 68 letech, je podruhé jmenován císařským vyslancem k tureckému sultánovi. Tato jeho mise u sultána Ibrahima II. je stejně úspěšná jako jeho první mise v letech 1616–1618. Ve svých 73 letech pak Heřman Černín vykonal na koni třeba i cestu z Prahy na Kost, což je víc než sto kilometrů, odtud téměř okamžitě pokračoval do Šmidberku ve Slezsku a pak zpět do Prahy. Heřman Černín zemřel 7. března 1651 ve věku 75 let a byl pohřben v pražské katedrále sv. Víta. Veškerý svůj majetek odkázal svému prasynovci, kterým byl Humprecht Jan Černín. Vdova Sylvie Kateřina se znovu provdala za markraběte Leopolda Viléma Bádenského, vysokého důstojníka císařské armády. Novomanželce bylo tehdy 53 let a jejímu manželovi 33. Sylvie Kateřina zemřela roku 1664 v Řezně a podle svého přání byla pochována po boku svého prvního manžela Heřmana Černína z Chudenic v katedrále sv. Víta v Praze.

MajetekEditovat

V roce 1649 koupil zámek Krásný Dvůr. V roce 1651 bylo do zemských desek zapsáno černínské svěřenectví (fideikomis) a zahrnovalo Petrohrad, Stružnou (kdysi Kysibl), Nejdek, Milčeves, Kost, Velichovky a Kowary (kdysi Schmiedeberg ve Slezsku).[1]

Rodina Heřmana Černína z ChudenicEditovat

V roce 1602 se Heřman Černín ucházel o ruku Anny Hradišťské z Hořovic, rozené Pauzarové z Michnic. Toto spojení schvaloval i sám císař Rudolf II. a dokonce Anně poslal dopis, v němž ji přesvědčoval, aby svolila k sňatku. Anna odmítla[2].

Heřmanovou první manželkou se stala Annina blízká příbuzná vdova Marie Anna Čáslava Kokořovcová z Kokořova, rozená ze Svárova na Oseku. Sňatek se konal roku 1606. Manželství bylo bezdětné. Marie zemřela roku 1624.

Druhou Heřmanovou manželkou byla Anna Saloména Hradišťská z Hořovic, dcera Anny Hradišťské z Hořovic, rozené Pauzarové z Michnic. Anna Saloména byla vdovou po Kryštofu Harantovi. Při sňatku dne 9. února 1625 vyženil i čtyři děti z Annina předchozího manželství (Jana Viléma, Leopolda Jiřího, Václava Rudolfa a Sybillu). Anna Saloména zemřela v říjnu 1632.

Třetí Heřmanovou manželkou byla Anna Sylvie Kateřina dell Caretto-Millessimo.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka. Praha: Academia, 2014. 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3. S. 752. 
  2. TISCHER, František. Heřman hrabě Černín z Chudenic: Obraz ze života a činnosti jeho. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1903. 314 s. 

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat