Hammingův kód

samopravný kód v telekomunikacích

Hammingův kód, pojmenovaný po Richardu Hammingovi, je lineární kód používaný v oblasti telekomunikací pro detekci až dvou chybných bitů nebo pro opravu jednoho chybného bitu. Základem je Hammingův kód (7,4), ale lze jej zobecnit i na jiné počty datových a paritních bitů.

Binární kód se nazývá Hammingův, jestliže má kontrolní matici, jejíž sloupce jsou všechna nenulová slova dané délky a žádné z nich se neopakuje.

Jedná se o speciální případ lineárních dvojkových kódů. Tyto kódy opravují jednu chybu při vzdálenosti kódových slov a v rozšířené variantě .

Generování Hammingova kóduEditovat

Algoritmus pro generování Hammingova kódu:

  1. Všechny bitové pozice, jejichž číslo je rovné mocnině 2, jsou použity pro paritní bit (1, 2, 4, 8, 16, 32, …).
  2. Všechny ostatní bitové pozice náleží kódovanému informačnímu slovu (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, …).
  3. Každý paritní bit je vypočítán z některých bitů informačního slova. Pozice paritního bitu udává sekvenci bitů, které jsou v kódovém slově zjišťovány a které přeskočeny.

Pro paritní bit   (pozice 1) se ve zbylém kódovém slově 1 bit přeskočí, 1 zkontroluje, 1 bit přeskočí, 1 zkontroluje, atd.
Pro paritní bit   (pozice 2) se přeskočí první bit, 2 zkontrolují, 2 přeskočí, 2 zkontrolují, atd.
Pro   (pozice 4) se přeskočí první 3 bity, 4 zkontrolují, 4 přeskočí, 4 zkontrolují, atd.

Hammingův kód (7,4)Editovat

Pro kód   platí  :

  •   (podle bodu 3 sestaveno z  ),
  •   ( ),
  •   ( ).

Generující matice   Hamming. kódu   se sestrojí tak, že se postupně zakóduje posloupnost   (proto, aby řádky byly lineárně nezávislé a tvořily bázi prostoru).

 

Kontrolní matice   Hamming. kódu   se určí následovně. Po přijetí kódového slova   víme, že bity   obsahují informační slovo a zbylé redundantní bity jsou určeny tak, aby

 

Vektor   se nazývá syndrom a pokud byla informace přijata bezchybně, jeho hodnota je  .

Rozšířený Hammingův kód (8,4)Editovat

Rozšíření binárního Hammingova kódu vychází z toho, že přidáme na začátek každého kódového slova nový symbol určený pro kontrolu parity celého kódového slova. Bit   je zvolen tak, aby   vycházelo jako sudé číslo. Rozšířený kód dovoluje, tak jako předchozí opravit jednu chybu a navíc je schopen detekovat dvě chyby.

Generující matice   rozšířeného Hamming. kódu   se sestrojí tak, že se postupně zakóduje posloupnost  .

 

Dekódování a kontrolaEditovat

Nejprve se po přijetí kódového slova   určí syndrom  . Například pro přijaté slovo   je syndrom

 

Vidíme, že syndrom   je nenulový, tj. při přenosu došlo k chybě. Syndrom, který vyšel   odpovídá sloupci 6 kontrolní matice   a z toho vyplývá, že je třeba opravit šestý bit kódového slova  . Pro rozšířený Hammingův kód (8,4) kontrolní matici   přidáme jednotkový řádek a nulový sloupec

 

Externí odkazyEditovat