Otevřít hlavní menu

Halidy jsou chemické sloučeniny, které ve své molekule obsahuji některý z halogenů, tedy prvek fluor, chlor, brom a jod. Zásadně se dělí na dvě základní skupiny:

1. Organické halidy neboli halogenderiváty, které jsou deriváty uhlovodíků, vzniklé substitucí alespoň jednoho atomu vodíku daného uhlovodíku halogenem.

2. Anorganické halidy neboli halogenidy, tedy iontové sloučeniny některého kovového nebo polokovového prvku s aniontem tvořeným jedním z halogenů, tedy v zásadě fluoridy, chloridy, bromidy a jodidy.