Možná hledáte: film Máme papeže!.

Habemus Papam je oznámení, které je řečeno v latině a oznamuje, že konkláve zvolilo nového papeže.

Ohlášení Habemus Papam v roce 1415, po zvolení Martina V.

Ohlášení je učiněno kardinálem-protojáhnem z centrálního balkonu Baziliky sv. Petra ve Vatikánu (tzv. lodžie požehnání). Po tomto ohlášení nově zvolený papež přijde před věřící, kteří jsou shromážděni na náměstí sv. Petra a očekávají jeho první požehnání Urbi et Orbi.

Forma oznámení

editovat

Latinsky:

Annuntio vobis gaudium magnum:
Habemus Papam!
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum [Jméno],
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [Příjmení],
Qui sibi nomen imposuit [Papežské jméno].

Křestní jméno nového papeže se uvádí v latinské podobě a v akuzativu, příjmení se neskloňuje (tedy např. Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio), papežské jméno může být uvedeno v genitivu (častěji) nebo v akuzativu. Pořadové číslo u papežského jména může a nemusí být uvedeno.

Česky:

Oznamuji vám velikou radost:
máme papeže!
Velmi vznešeného a velmi ctihodného pána,
pana [Jméno],
kardinála Svaté Církve římské [Příjmení],
jenž si vybral jméno [Papežské jméno].

Externí odkazy

editovat