Otevřít hlavní menu

Gymnázium Jana Palacha (Praha)

gymnázium v Česku

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., je čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře 1991, jako jedna z prvních soukromých škol. Škola sídlí v centru Prahy na adrese Pštrossova 203/13 a je pojmenována po Janu Palachovi.

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
GJP budova školy.JPG
Zkratka GJP
Zřizovatel Mgr. Michal Musil
IČO 25119702
Ředitel Mgr. Michal Musil
Zástupce PhDr. Josef Končel
Adresa Pštrossova 203/13
110 00 Praha 1 – Nové Město
Zeměpisné souřadnice
Datum založení 1991
Počet žáků 172
Oficiální web http://www.gjp1.cz/
Obory vzdělávání
  • 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V současné době na gymnáziu studuje 170 žáků v 8 třídách. Absolventi GJP se velmi dobře uplatňují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol i v praxi. Pedagogický sbor tvoří tým aprobovaných učitelů s věkově vyváženou strukturou. Zřizovatel a ředitel školy je Mgr. Michal Musil.

Forma a průběh studiaEditovat

Škola realizuje výuku dle nového školního vzdělávacího programu GJP. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP dnes již běžně využívá datové projektory a interaktivní tabule. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Žáci i jejich zákonní zástupci mají přehled o průběžné klasifikaci a docházce na školním webu. Škola disponuje moderně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky. Ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka je NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také ekologie, biologie člověka, zdravý životní styl, seminář osobnostního rozvoje, IVT seminář, tvůrčí psaní, seminář politologie a mezinárodních vztahů, seminář mediální komunikace - jak rozumět médiím, soft skills, seminář komunitní a dobrovolnické činnosti a další.. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně pracuje školní poradenské pracoviště vedené školní psycholožkou. Studenti se aktivně zapojují do národních a mezinárodních soutěží a vzdělávacích projektů, předmětových olympiád, výtvarných, fotografických a jiných soutěží. V rámci studia se věnují dalším dlouhodobým kurzům a stážím na VŠ, v Otevřené vědě AV ČR a CTM.

Mimoškolní činnost a volný časEditovat

Gymnázium organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit. Např. zahraniční poznávací zájezdy a výměnné programy,unikátní celoškolní školu v přírodě a adaptační kurz, pobyty v přírodě s ekologickou tematikou, lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí (Rakousko, Francie), kulturní akce a soutěže. Na škole funguje pěvecký sbor „GJP Voices“ a sportovní kroužek. Organizujeme jazykové programy - přípravu na zkoušky FCE a CAE. Škola pořádá pro studenty literární a filmové noci „GJP Movie“. Atmosféra ve škole je považovaná za velmi dobrou, jak mezi studenty a učiteli, tak mezi studenty navzájem.

Další informaceEditovat

Stravování žáků je zajištěno v blízkosti školy ve školní jídelně Vojtěšská 13, Praha 1.

Školné ve školním roce 2018/2019 je pro 1. a 2. ročníky 63 000 Kč (nová koncepce ŠVP), pro 3. a 4. ročníky je 58 000 Kč.. Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně domluveného splátkového režimu. Předpokládaná výše školného ve školním roce 2019/2020 bude pro první ročníky 65 000 Kč.[1]

Dny otevřených dveří: 8. 11., 26. 11. 2018 a 14. 1. 2019 (vždy 16.00 - 18.00 hod.)

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. 3. 2019. Přijímací řízení na GJP probíhá kombinovanou formou státem nařízení jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M a všeobecného pohovoru v anglickém jazyce (školní část).

Pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy po cca 20 žácích.

ReferenceEditovat

  1. webové stránky školy, cit. 2013-12-05

Externí odkazyEditovat