Guelfové a ghibellini

Guelfové a ghibellini byla mocenská seskupení italských (i německých) šlechtických rodů a měst, která v době středověku bojovala o ovládnutí území střední a severní Itálie. Název ghibellini vznikl zkomolením jména Waiblingen, rodového hradu Štaufů; guelfové je zase italský přepis jména rodu Welfů.

Guelfové a ghibellini
konflikt: Boj o investituru
200px
Ilustrace znázorňující drobnou šarvátku ozbrojenců značí konflikt 14. století mezi milicemi ve městě Bologna, Kronika Giovanniho Sercambi z Luccy
trvání: 11251186 (první fáze)
12161392 (druhá fáze)
místo: severní a střední Itálie, Apeninský poloostrov
výsledek: pacifikace znesvářených stran
strany
Znak Svatého stolce Svatý stolec (papežství)
guelfové první fáze:
« proměnlivá účast: » Svatá říše římská Svatá říše římská
ghibellini první fáze:
velitelé
první fáze:
Vlajka Lombardské ligy Guido da Landriano
druhá fáze:
Císařský znak Welfů Ota IV. Brunšvický
Znak Svatého stolce Řehoř IX.
Znak Svatého stolce Celestýn IV.
Znak Svatého stolce Jan XXII.
Znak Svatého stolce Celestýn IV.
Znak Svatého stolce Ottaviano degli Ubaldini
Znak Anjou Karel I. z Anjou
Znak dynastie Anjou Jan III. z Armagnacu
Znak rodu Este Azzo VII. d'Este
Znak dynastie Alérame (Montferratu) Vilém VII. z Montferratu
první fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich I. Barbarossa
druhá fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich II. Štaufský
Císařský znak Jindřicha VII. Lucemburského Jindřich VII. Lucemburský
Císařský znak Ludvíka IV. Bavora Ludvík IV. Bavor
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Ezzelino III. da Romano
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Enzio Sardinský
Znak Sicilského království za vlády Štaufů Manfréd Sicilský
Znak rodu Montefeltro vládnoucí Urbinu a Rimini Guido I. da Montefeltro

V době nástupu štaufské dynastie na císařský trůn (1138) se římsko-němečtí císaři snažili politicky i vojensky ovládnout území severní a střední Itálie, které formálně náleželo ke Svaté říši římské, avšak ve skutečnosti bylo pod silným vlivem papežů a na říši bylo prakticky nezávislé.

GhibelliniEditovat

Štaufové byli mocným rodem vládnoucím ve Svaté říši římské a na Sicílii. Jako císaři a zároveň králové Itálie a Sicílie nemohli nečinně přihlížet osamostatňujícím se tendencím severoitalských měst a ani nárokům Anjouovců na Sicílii. Do bojů mezi nimi a papeži se k nim přidaly italské rody Gonzaga a Scala a dále jihoněmecká knížata, která je podporovala v boji o císařský trůn vůči Welfům. K této alianci patřila italská města a italské městské státy Arezzo, Forli, Modena, Osimo, Pavia, Pisa, Pistoia, Siena, Spoleto a Todi a některá další, jejichž podpora byla střídavá.

GuelfovéEditovat

Welfové byl rod soupeřící se Štaufy o císařský trůn a v Itálii naopak stranili papežům a Anjouovcům. Do bojů proti Štaufům a jejich ghibellinským stoupencům je podpořili italský rod Este a italská města a italské městské státy Ancona, Bologna, Brescia, Crema, Cremona, Ferrara, Florencie, Janov, Lodi, Mantua, Orvieto, Perugia a mnohé další.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat