Guelfové a ghibellini

Guelfové a ghibellini byla mocenská seskupení italských (i německých) šlechtických rodů a měst, která v době středověku bojovala o ovládnutí území střední a severní Itálie. Název ghibellini vznikl zkomolením jména Waiblingen, rodového hradu Štaufů; guelfové je zase italský přepis jména rodu Welfů.

Guelfové a ghibellini
konflikt: Boj o investituru
Ilustrace znázorňující drobnou šarvátku ozbrojenců značí konflikt 14. století mezi milicemi ve městě Bologna, Kronika Giovanniho Sercambi z Luccy
Ilustrace znázorňující drobnou šarvátku ozbrojenců značí konflikt 14. století mezi milicemi ve městě Bologna, Kronika Giovanniho Sercambi z Luccy
trvání: 11251186
12161392
místo: severní a střední Itálie, Apeninský poloostrov
výsledek: pacifikace obou znesvářených stran
strany
Guelfové
Znak Svatého stolce Svatý stolec (papežství)
1. fáze:
Vlajka Lombardské ligy Lombardská liga

2. fáze:
Znak Welfů Welfové (říše)
Znak Anjouovců pro-anjouovští Sicilané
Vlajka Florentské republiky Florentská republika
Vlajka Ferrary Ferrarské markrabství
Vlajka Montferratu Montferratské markrabství
Vlajka Ancony Anconská republika
různé italské městské státy

Ghibellini
Vlajka Svaté říše římské Svatá říše římská
1. fáze:
Vlajka Svaté říše římské Svatá říše římská

2. fáze:
Or three leopards sable.svg Štaufové (říše)
Znak Sicilského království za vlády Štaufů pro-štaufští Sicilané
Coat of arms of the House of Montefeltro.svg Hrabství Urbino
Flag of the Republic of Pisa.svg Pisánská republika
Flag of Siena.svg Sienská republika
různé italské městské státy

velitelé
1. fáze:
Vlajka Lombardské ligy Guido da Landriano
2. fáze:
Císařský znak Welfů Ota IV. Brunšvický
Znak Svatého stolce papež Řehoř IX.
Znak Svatého stolce papež Celestýn IV.
Znak Svatého stolce papež Jan XXII.
Znak Svatého stolce papež Celestýn IV.
Znak Svatého stolce Ottaviano degli Ubaldini
Znak Anjou Karel I. z Anjou
Znak dynastie Anjou Jan III. z Armagnacu
Znak rodu Este Azzo VII. d'Este
Znak dynastie Alérame (Montferratu) Vilém VII. z Montferratu
1. fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich I. Barbarossa
2. fáze:
Císařský znak Štaufů Fridrich II. Štaufský
Císařský znak Jindřicha VII. Lucemburského Jindřich VII. Lucemburský
Císařský znak Ludvíka IV. Bavora Ludvík IV. Bavor
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Ezzelino III. da Romano
Shield and Coat of Arms of the Holy Roman Emperor (c.1300-c.1400).svg Enzio Sardinský
Znak Sicilského království za vlády Štaufů Manfréd Sicilský
Znak rodu Montefeltro vládnoucí Urbinu a Rimini Guido I. da Montefeltro

V době nástupu štaufské dynastie na císařský trůn (1138) se římsko-němečtí císaři snažili politicky i vojensky ovládnout území severní a střední Itálie, které formálně náleželo ke Svaté říši římské, avšak ve skutečnosti bylo pod silným vlivem papežů a na říši bylo prakticky nezávislé.

GhibelliniEditovat

Štaufové byli mocným rodem vládnoucím ve Svaté říši římské a na Sicílii. Jako císaři a zároveň králové Itálie nemohli nečinně přihlížet osamostatňujícím tendencím severoitalských měst. Do bojů mezi nimi a papeži se k nim přidaly italské rody Gonzaga a Scala a dále jihoněmecká knížata, která je podporovala v boji o císařský trůn vůči Welfům. K této alianci patřila italská města Arezzo, Forli, Modena, Osimo, Pavia, Pisa, Pistoia, Siena, Spoleto a Todi a některá další, jejichž podpora byla střídavá.

GuelfovéEditovat

Welfové byl rod soupeřící se Štaufy o císařský trůn a v Itálii naopak stranili papežům. Podpořili je italský rod Este a italská města Ancona, Bologna, Brescia, Crema, Cremona, Ferrara, Florencie, Janov, Lodi, Mantua, Orvieto a Perugia.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat