Grafikon

grafické znázornění nějakého probíhajícího procesu

Grafikon je grafické znázornění nějakého probíhajícího procesu. Procesy se zobrazují jako čáry (zpravidla úsečky) na grafu, na jednu osu se vynáší čas a na druhou postup činnosti.

Poměrně složitý grafikon, který se používá v Pražském metru pro linku A

Používají se například tyto druhy grafikonů: