Gotický román

literární žánr

Gotický román je literární žánr, resp. subžánr románu, který se objevuje od druhé poloviny 18. století; je typický pro období preromantismu a romantismu. Jedná se o předchůdce moderního hororu. Gotický román je typický zvláště pro Anglii, jakkoli se vyskytuje i v jiných národních literaturách.

Prvním gotickým románem vůbec byl The Castle of Otranto (česky Otrantský zámek) anglického spisovatele Horace Walpoleho, vydaný v roce 1764, který se stal hned po svém vydání nesmírně populárním a jehož sláva přetrvala až do začátku 19. století. Otrantský zámek je hororový příběh odehrávající se v dobách křižáckých válek, který se stal prototypem pro své následovníky. Masová záliba v četbě hororových románů inspirovaných rytířskými příběhy přispěla k vytvoření komplexního a svébytného uměleckého stylu – romantismu.

Stejně jako Otrantský zámek se řada gotických románů inspirovala ve středověkých legendách a pověstech a často kombinovala rokokovou lehkovážnost a osvícenskou představu o středověku se snahou vyvolat ve čtenáři líčením strašidelného příběhu strach. Typickými atributy gotického románu jsou děs, tajemno, nadpřirozené jevy (duchové, strašidla, kouzla), kletby, šílenství, láska nevinné dívky a udatného rytíře, zřícené gotické hrady a kláštery a jiné funerální a sakrální stavby - právě díky zálibě v gotických kulisách získal žánr svůj název. V době svého vzniku byl Otrantský zámek ojedinělým a originálním zjevem mezi sentimentální romány v dopisech a klasicistní poezií. Díky své popularitě byl však následován dlouhou řadou dalších děl, jejichž literární úroveň byla stále nižší a pro která se používá také název černý román.

V české literatuře gotický román nalezneme zejména v dekadentní epoše v díle J. Karáska ze Lvovic (tzv. Romány tří mágů: Román Manfreda Macmillena, 1907, Scarabaeus, 1908, Ganymedes, 1925), oceňován je Nezvalův román Valérie a týden divů. Jasné rysy gotického románu však nese již dílo K. H. Máchy (zvl. Pouť krkonošská) a díla pozdních romantiků (J. J. Kolár a jeho Pekla zplozenci) či některá díla J. Zeyera.

V rámci nakladatelství Odeon existovala v 70. letech 20. století edice Anglický gotický román, v níž vyšlo několik překladů textových zástupců daného žánru.

Na gotický román navázala ve Francii ve 20. a 30. letech 19. století tzv. frenetická literatura.

Seznam nejznámějších gotických románů editovat