Glomerulus (též glomerulum či česky cévní klubíčko) je klubko rozvětvených vlásečnic uvnitř každého ledvinového (renálního) tělíska. Dochází v něm k prvním fázím filtrace krve.

Schéma ledvinového tělíska; kapiláry tvoří klubko zvané glomerulus
Možná hledáte: glomerulus jako latinský název pro klubko, tzn. typ květenství.

Glomerulus je obklopen Bowmannovým váčkem a společně tvoří ledvinové tělísko, tedy první část každého nefronu. Tělísko má průměr asi 200 µm. Vstupuje do něj přívodná tepénka, ta se po vstupu do tělíska rozděluje na 2–5 dílčích větví a ty se dále větví na kapiláry. Stěny těchto kapilár jsou obrostlé výběžky Bowmannova váčku (tyto výběžky tvoří buňky podocyty). Skrz velmi drobné póry v kapilárách prochází filtrát přes bazální membránu do vnitřního prostoru ledvinového tělíska a později odchází do proximálního kanálku.

Galerie editovat

Literatura editovat