Germánský futhark prostý

Germánský futhark prostý (nebo také starší futhark) je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o nejstarší runovou abecedu a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, A, R, K). Pozdější verze se nazývají futhork (F, U, Th, O, R, K) – jedná se např. o anglosaský futhork (28 znaků) a vikinský futhork (16 znaků). Germánský futhark prostý obsahuje 24 run, které jsou rozděleny do tří skupin po osmi znacích, tzv. aettů (psáno též ætt). Aetty se nazývají po bohu, jemuž jsou zasvěceny (první je Freyův aett, třetí je Týrův aett), nebo podle první runy (druhý je Hagalaz aett).

Starší futhark
Mapa rozšíření nálezů germánského futharku z doby před 6. stol.
Zlatá medaile z Vadsteny, Östergötland, Švédsko

Názvy run editovat

Každá runa má svůj název, zvolený tak, aby reprezentoval zvuk příslušné runy. Rekonstruované názvy v pragermánštině byly vytvořeny na základě jmen jednotlivých run v pozdějších runových abecedách a souvisejících jmen písmen gótského písma. U většiny názvů se jejich rekonstrukce opírá o jistotu, že se nacházejí jak u gótských písmen, tak u anglosaského futharku i u severských run. Názvy pocházejí ze slovníku každodenního života i mýtů; některé jsou neutrální, některé pozitivní a některé negativní:

  • Z mytologie: Tiwaz – Týr, Thurisaz – Thór, Ingwaz – Frey, Bůh, člověk/muž, Slunce.
  • Z přírody: Slunce, den, rok, krupobití, led, jezero, voda, bříza, tis, hrušeň, los, pratur.
  • Z každodenního života: člověk/muž, majetek/grad, kůň, pozemek/dědictví, jízda/cesta, rok/úroda, dar, štěstí, potřeba, vřed/nemoc.

Znaky editovat

Obrázek Unicode Pragermánský název Význam názvu Transliterace IPA
  fehu majetek, peníze, prosperita f [f]
  uruz pratur, fyzická i mentální síla, odvaha, sebekontrola u [u(ː)]
  þurisaz trolí runa (velmi negativní), Thór, Jotunn, síla ničit i budovat, zbraň þ, th [θ], [ð]
  ansuz bůh (jeden z Ásů), moudrost, inteligence, znalost, věštění a [a(ː)]
  raido jízda, pohyb, cesta r [r]
  kaunaz oheň, světlo, vidět, vědět k [k]
  gebo dar, svazek g [ɡ]
  wunjo štěstí, radost, úspěch w [w]
    ᚺ ᚻ hagalaz krupobití, zranění, nemoc h [h]
  naudiz potřeba, tíseň, nouze n [n]
  isaz led, zima, chlad i [i(ː)]
  jera rok, úroda, oslavy j [j]
  i(h)waz, ei(h)waz tis červený, ochrana před kouzlem ï (nebo æ) [æː]
  perþo strom v plodu, krb, ženské lůno p [p]
  algiz ochrana, obrana (fyzická i psychická) z [z]
    sowulo, sowilo Slunce, vítězství, síla k útoku s [s]
  Tiwaz, Teiwaz Týr, spravedlnost, čest, válka, řád, moc t [t]
  berkana(n) bříza, vyléčení, obnova b [b]
  ehwaz kůň, pokrok, přátelství, rychlost e [e(ː)]
  mannaz člověk, muž m [m]
  laguz jezero, voda, intuice l [l]
      ᛜ ᛝ inguz, ingwaz Frey, plodnost, mužský úd ŋ [ŋ]
  oþila, oþala pozemek, dědictví, domov (země předků) o [o(ː)]
  dagaz den, teplo, světlo, růst d [d]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Elder Futhark na anglické Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Germánský futhark prostý
Freyův aett   Fehu   Uruz   Thurisaz   Ansuz   Raido   Kaunaz   Gebo   Wunjo
Hagalaz aett   Hagalaz   Nauthiz   Isa   Jera   Eihwaz   Pertho   Algiz   Sowulo
Týrův aett   Teiwaz   Berkana   Ehwaz   Mannaz   Laguz   Inguz   Othila   Dagaz