Generální gouvernement Varšava

Generální gouvernement Varšava (azurová)

Generální gouvernement Varšava (německy: Generalgouvernement Warschau, polsky: Generalne gubernatorstwo Warszawskie) byla civilní správní jednotka vytvořena Německým císařstvím během první světové války a existující v letech 19151918. Oblast byla jednou z částí regentského Polského království a zahrnovala severozápadní části bývalého ruského Poviselského kraje, který pokrýval téměř celou polovinu polského území.