Gebeleizis

Gebeleizis (Zebeleizis) je dáckým bohem, panující blesku, hromu a bouři analogický řeckému Diovi či severskému Thórovi. Je také považován za podobu thráckého boha Zbelsurda. Jeho jméno je odvozován od indoevropského kořene *g°heib „světlo, blesk“ a şuer „řvát, hučet“.

Je mu připisován rituál popisovaný Hérodotem: „Tito Thrákové také střílejí z luku vzhůru do nebe proti tomu hromu a blesku a bohovi vyhrožují. Nepovažují za boha nikoho jiného než toho svého.“[1] Tento rituál však nejspíš není vyhrožováním bohu, ale nápodobou božského chování vůči démonům mraků.

Hérodotem byl také Gebeleizis ztotožněn se Zalmoxidem, a tato identifikace nejspíše proběhla i přímo vlivem kněží,[2] protože svatyně Sarmizegetuze a Costeşti mající nebeskou symboliku římští autoři připisují Zalmoxidovi, který nebeské rysy nevykazuje.

ReferenceEditovat

  1. ELIADE, Mircea: „Od Zalmoxida k Čingischánovi“, Praha : Argo, 1997. 80-7203-132-5. s. 54.
  2. ELIADE, Mircea: „Od Zalmoxida k Čingischánovi“, Praha : Argo, 1997. 80-7203-132-5. s. 55.