Anglický výraz gated community by se do češtiny dal přeložit jako "uzavřený rezidenční objekt". Jedná se o typ rezidenční oblasti, která je od okolní zástavby oddělena zdí (plotem) a všechny vchody a východy jsou střeženy, zpravidla bezpečnostní agenturou. Gated communities často obsahují i veřejné prostory a služby, např. parčíky, bazén, tenisové kurty nebo golfové hřiště.

Vstup do "rajské zahrady" Grand Marina Villas, Nuevo Vallarta, Nayarit, Mexiko

Důvod vzniku gated communities je zpravidla obava z kriminality. Proto jich většina existuje v zemích, kde panuje velká sociální nerovnost, sociální polarizace a také v oblastech s vysokou rasovou a etnickou diverzitou. V mnoha případech se do gated communities stahují spíše bohatší vrstvy. Fenomén gated communities vznikl v USA a posléze se rozšířil prakticky do celého světa. Mezi další státy s vysokým počtem gated communities se řadí Jihoafrická republika, státy Latinské Ameriky (Argentina, Brazílie, Mexiko), dále také státy procházející ekonomickou transformací – střední a východní Evropa (Maďarsko, Polsko, Rusko), státy Blízkého (Saúdská Arábie) či Dálného východu (Čína, Indonésie).

Historie editovat

První moderní gated communities vznikly v USA. Jako první gated community se uvádí Tuxedo Park, postavený v roce 1885 nedaleko New Yorku. Další takové objekty vznikaly v okolí St. Louis a v Kalifornii. Tyto gated communities byly ale odlišné od těch, které vidíme dnes - byly pouze pro slavné a velmi bohaté lidi, kteří se chtěli odstřihnout od ruchu industrializovaného města. Dnešní gated communities v USA už nejsou dostupné jen pro nejbohatší skupiny obyvatel, ale naopak se staly běžně dostupné pro nejširší vrstvy střední třídy. Právě stále větší dostupnost gated communities je důvodem jejich masového vzrůstu v posledních třiceti letech. První gated communities pro střední třídy vznikly v druhé polovině 80. let v USA nejdříve v oblasti Sun Belt a poté se rozšířily i do ostatních oblastí USA.

Gated communities v Česku editovat

Výstavba gated communities v Česku (především v Praze) začala v posledních čtyřech až pěti letech,[kdy?] kdy gated communities přestaly být dostupné pouze pro nejbohatší vrstvu obyvatel. Oproti jiným státům jsou lokalizovány především ve vnitřním městě a liší se i v základní příčině vzniku: v mnoha státech způsobuje jejich výstavbu strach z kriminality. Pražské gated communities vznikají z jiného důvodu – a sice na straně nabídky, tedy u developerů, kteří se v nabitém konkurenčním prostředí snaží nabídnout nové produkty.

Externí odkazy editovat