Gandhárské umění

Gandhárské umění, též řecko-buddhistické, je označení pro specifický druh výtvarného umění, které začalo vznikat zcela přibližně od počátku letopočtu v oblasti Gandháry, tedy přibližně v místech dnešního Pákistánu a Afghánistánu. Zdejší kraje byly v minulosti místem, kde se setkávala antická kultura s Východem; toto střetávání kultur se mimo jiné projevilo ve vzniku specifické formy pořečtěného buddhismu (řeckého, helénistického).

Obrácení asketů Gautama Buddhou k učení. Buddhu doprovází Vadžrapáni-Héraklés jako jeho ochránce.
Indořecké království (na mapě) byla oblast, kde se specifický druh umění objevil a rozvinul.

Gandhárské výtvarné umění přineslo průlomovou skutečnost v dějinách buddhistického umění – pod vlivem antiky začal být zakladatel buddhismu Buddha vyobrazován v lidské podobě. Do té doby byly antropomorfní zobrazení Buddhy spíše výjimkou; Buddha byl většinou vyobrazován pomocí symbolů jako bylo např. kolo dharmy, obří stopa apod.

Galerie editovat

Externí odkazy editovat