Gandhárské umění

Gandhárské umění, též řecko-buddhistické, je označení pro specifický druh výtvarného umění, které začalo vznikat zcela přibližně od počátku letopočtu v oblasti Gandháry, tedy přibližně v místech dnešního Pákistánu a Afghánistánu. Zdejší kraje byly v minulosti místem, kde se setkávala antická kultura s Východem. Toto střetávání kultur se mimo jiné projevilo ve vzniku specifické formy buddhismu.

Hlava Buddhy z prvních století našeho letopočtu

Gandhárské výtvarné umění přineslo průlomovou skutečnost v dějinách buddhistického umění – pod vlivem antiky začal být zakladatel buddhismu Buddha vyobrazován v lidské podobě. Do té doby byly antropomorfní zobrazení Buddhy spíše výjimkou; Buddha byl většinou vyobrazován pomocí symbolů jako bylo např. kolo dharmy, obří stopa apod.

Externí odkazyEditovat