Gandština

jazyk používaný v Ugandě
(přesměrováno z Ganda)

Gandština (nebo ganda či luganda, gandsky: oluganda) je hlavním jazykem Ugandy používaný více než šestnácti miliony Gandů a dalšími obyvateli Jižní Ugandy včetně hlavního města Kampaly. Patří mezi bantuské jazyky nigerokonžské jazykové rodiny.

S téměř sedmi miliony rodilými mluvčími v regionu Buganda a téměř deseti miliony ostatních jde o nejpoužívanější ugandský jazyk a druhý jazyk po angličtině před svahilštinou. Je používán v některých základních školách v Bugandě pro výuku angličtiny, základního oficiálního jazyka Ugandy. Do šedesátých let byla také oficiálním jazykem v základních školách Východní Ugandy.