Galerie (stavba)

reprezentativní podélná místnost

Galerie je v architektonickém slova smyslu místnost, jejíž délka je mnohonásobně větší než její šířka, může též představovat dlouhý a uzavřený ochoz nacházející se buďto uvnitř nebo vně budovy; takové ochozy mohou být zdobeny sochami či nástěnnými ornamenty. Galerie bývá často vytvořena jako podloubí se sloupovím a slouží dle účelu budovy k různým potřebám. V některých rozměrných stavbách se galerie mohou vyskytovat v podobě sloupové chodby nad přízemím.

Galerie ve francouzském zámku Fontainebleau

Výraz galerie se používá též pro obchodní pasáže či obchodní centra.

Galerie je též označení pro mostní stavby ve svahu přimknuté z jedné strany k terénu (v Praze např. Chotkova ulice nebo Barrandovská estakáda) a také pro tunelové stavby, které jsou na jedné straně otevřeny do volného prostoru a mají tedy charakter ochozu. Podrobněji v článku Galerie (dopravní stavba).

Externí odkazy editovat

Tento článek obsahuje text (volné dílo) z hesla „Galerie“ Ottova slovníku naučného.