Galaktická říše (Asimov)

fiktivní stát z univerza Nadace

Galaktická říše je fiktivní vesmírné impérium z příběhů série Nadace, série Galaktická říše a několika povídek amerického spisovatele Isaaca Asimova. Je popsána jako mocné impérium s lidským osídlením přes celou galaxii Mléčná dráha. Symbolem Galaktické říše je logo kosmické lodi a Slunce.

Kosmická loď a Slunce, emblém Galaktické říše

Galaktická Říše ze světa Nadace čítá kolem 25 000 000 obydlených světů s počtem obyvatel 1 000 000 000 000 000 000 (1 trilion kolem roku 12 000 galaktické éry).

Historie editovat

Isaac Asimov vytvořil Galaktickou říši na začátku 40. let 20. století podle vzoru Římské říše. Nejprve se objevila v několika povídkách a novelách v časopise Astounding Science Fiction a poté v příbězích o Nadaci a o Galaktické říši.

Její raná historie je spojena s růstem vlivu své centrální planety Trantor. V roce 1 galaktické éry založí Franken I. Trantorskou republiku. Původně 5 světů Trantorské republiky se rozrůstá v Trantorskou konfederaci a poté v Trantorskou říši. Postupem času Trantor ovládá téměř polovinu Galaxie, zatímco druhá půlka je rozdělena mezi nespočet nezávislých světů a miniaturních říší. Následně vzniká Galaktická říše s centrální planetou Trantorem. Trantor je nejbližší planeta středu Galaxie, kde je ještě možné lidské osídlení.

Galaktická říše zajišťuje svým obyvatelům velký stupeň stability a jednoty. Přestože existují lokální separatistické tendence, je zárukou míru a rozvoje civilizace. Vládcem Galaktické říše je Císař, který sídlí v Císařském paláci na Trantoru. Teoreticky má každý občan Říše možnost obrátit se přímo na Císaře, ovšem prakticky je tato šance nepatrná. Císařský trůn bývá předmětem mnoha sporů, mocenských ambicí a intrik. Nejeden Císař ukončil své panování násilnou smrtí. Císařovi nejbližším poradcem je První ministr - jedná se o vysokou funkci (kterou zastával i Hari Seldon během vlády Cleona I., když vystřídal v této pozici Eta Demerzela).

Série Nadace popisuje rozklad a pád tohoto mocného útvaru doprovázeného vzpourami, válkami a anarchií, jež uvrhávají lidstvo do dob temna (paralela k rozpadu Římské říše a úpadek civilizace ve středověku). Vznik druhé Galaktické říše předpověděla Seldonova psychohistorie, má vzniknout tisíc let po pádu první Galaktické říše a sjednotitelem má být Nadace. Hari Seldon se svou skupinou založil dvě centra Nadace (první Nadaci se sídlem na Terminu a Druhou Nadaci se sídlem na Trantoru, jejich úkolem je udržet a rozvíjet lidské vědění a zkrátit tak dobu chaosu z 30 000 let na pouhý 1 000).

Vojenské vesmírné loďstvo Říše se nazývá "Imperiální loďstvo". Emblémem či znakem Galaktické říše je stylizované Slunce (respektive hvězda) a kosmická loď. K cestování mezi planetami se využívá hyperprostor.

Galaktická říše se začíná hroutit kolem roku 12 000 galaktické éry. Rozpadala se postupně a tam, kde její vliv slábl či vymizel, se formovaly lokální království, odbojné provincie, svazy planet (často navzájem bojujících o nadvládu) nebo se jednotlivé planety odtrhly samostatně. Žádný z těchto útvarů nebyl příliš významný. Většího sjednocení světů se podařilo docílit pouze Nadaci a Mezkovi, jenž vytvořil říši Svaz světů (dokázal porazit i Nadaci).

Neúplný seznam Císařů Galaktické říše editovat

 • Aburanis
 • Agis XIV. - vládl kolem let 12 048 - 12 065 galaktické éry, kdy se Říše rozpadala a Trantor pociťoval ekonomický a společenský úpadek. Přítel Hari Seldona.
 • Agis VI. - vládl po dobu 42 let kolem roku 10 050 galaktické éry.
 • Cleon I. - přibližně stejně starý jako Hari Seldon, který v jeho vládě zastával určitou dobu funkci Prvního ministra, ačkoliv o ni nestál. Ale přání Císaře Cleona I. nebylo možné odmítnout, matematik se pak stal přítelem císaře. Cleon I. byl zavražděn svým vrchním zahradníkem Mandellem Gruberem.
 • Cleon II. - poslední silný Císař Galaktické říše.
 • Dagobert IX. - jeden z posledních Císařů. Byl nucen uprchnout s rodinou na planetu Delicass, protože na Trantoru začalo povstání známé jako Velké drancování, jehož výsledkem byla absolutní zkáza a vyplenění hlavní planety Galaktické říše.
 • Daluben IV.
 • Franken I. - považován za prvního Císaře Galaktické říše, založil Trantorskou republiku - předchůdkyni Říše.
 • Kandar V. - nechal přemístit poslední obyvatele Země na nedalekou Alfu.
 • Loris VI.
 • Manowell - přezdívaný Krvavý císař.
 • Stanel VI. - trval na uvedení technologie antigravitace do praxe. Za jeho vlády byla Říše stabilní.

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • série Nadace

Související články editovat