Otevřít hlavní menu

G-kód

programovací jazyk

G-kód (ISO-kód) je název programovacího jazyka, který řídí NC a CNC obráběcí stroje. Byl vyvinut společností EIA počátkem šedesátých let, konečná verze byla schválena v únoru 1980 jako RS274D.

Díky nedostatkům ve vývoji, mnoha variantám nastavení obráběcích strojů a nízkým požadavkům na součinnost se jen málo řídících systémů CNC drží tohoto standardu. Nezávisle na výrobci jsou přidávány různé změny a rozšíření pod dojmem, že obsluha musí toto všechno znát.

Mnoho výrobců se snažilo překonat tento problém zpětnou kompatibilitou s řídícím systémem Fanuc. Fanuc se neshoduje se standardem RS-274, je pomalý v přidávání nových vlastností a i ve využívání stále většího výpočetního výkonu. Například, změnil g70/g71 na g20/g21; používal oblé závorky pro komentáře, což způsobilo potíže po představení matematických výpočtů; nedávno začal používat nanometry (potřeba 64 bitů); uvedl také systém NURBS ke zrychlení čtení bloků z paměti.

G-kód (přípravné funkce) je rovněž název pro jakýkoliv řetězec znaků v NC programu, které začíná písmenem G. Obecně je to kód, který říká obráběcímu stroji, jakou akci má vykonat:

  • rychlé polohování
  • posuvný pohyb po přímce nebo oblouku
  • vrtání, řezání
  • výměna palety
  • nastavení nástroje (např. offset)

Různé obráběcí stroje, mohou pomocí stejného kódu vykonávat různé funkce: dokonce i stroje se stejným řídícím systémem. Někteří lidé se mylně domnívají, že G-kód systému Fanuc je standardem.

Seznam přípravných funkcí (G-kód)
G00 Rychlé polohování
G01 Lineární interpolace
G02 Kruhová interpolace ve směru hod. ručiček
G03 Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček
G04 Časová prodleva
G17 Volba pracovní roviny X-Y
G18 Volba pracovní roviny X-Z
G19 Volba pracovní roviny Y-Z
G21 Prázdný blok
G23 Podmíněný skok
G24 Programování poloměrů
G25 Skok do podprogramu
G26 Programový cyklus
G27 Programový skok
G28 Skok do jiného programu
G31 Najetí na sondu
G33 Řezání závitů
G50 Zrušení lokálního souřadného systému systému
G51 Nastavení lokálního souřadného systému
G61 Hrubování kuželové plochy
G62 Hrubování rádiusu vydutého
G63 Hrubování rádiusu vypuklého
G64 Podélný hrubovací cyklus
G66 Zapichovací cyklus
G68 Čelní hrubovací cyklus
G72 Obdélníkový cyklus
G73 Cyklus vrtání s prodlevou
G78 Závitovací cyklus
G79 Závitovací cyklus šikmým přísuvem
G81 Vrtací cyklus
G83 Vrtací cyklus s výplachem
G85 Vystružovací cyklus
G90 Absolutní programování
G91 Inkrementální (přírůstkové) programování
G92 Zadání momentální polohy nástroje v osách X a Z, definice počátku souřadného systému
G94 Posuv v jednotkách mm/min
G95 Posuv v jednotkách mm/ot.
G96 Konstantní řezná rychlost
G98 Najetí do referenčního bodu

Standardizovaná verze G-kódu, známá jako BCL, se používá pouze na několika strojích.

Jednoduché vytváření G-kódu umožňuje CAM software (např. CAM ESPRIT, CAM Express,NX Cam, Smartcam, Gibbscam, Featurecam, Edgecam, Surfcam, Mastercam, OneCNC atd.). Tyto aplikace využívají ke generování G-kódu překladače zvané post-procesory. Post-procesory jsou často jednoduše nastavitelné a umožňují uživateli přizpůsobit se obráběcímu stroji dle potřeby. G-kód vytváří také některé CAD systémy používané pro navrhování tištěných spojů. Takový software se musí přizpůsobit jakémukoliv obráběcímu stroji.

Související článkyEditovat