Franko

odborný obchodní a dopravní termín
Další významy jsou uvedeny na stránce Franko (rozcestník).

Franko je odborný obchodní a dopravní termín, kterým označujeme platební záznam, platební podmínku, doložku či ujednání, jež vyjadřuje povinnost dodavatele nebo odesílatele k úhradě určité peněžní částky spojené s náklady na dopravu zboží nebo předmětu až do místa určení, tj. do dohodnutého místa.

Běžný poštovní styk editovat

V běžném poštovním styku se tento pojem dá ztotožnit s běžným termínem poštovné placené odesilatelem, tedy vyplaceně, bezplatně pro adresáta. Odtud pak pochází pojem frankování poštovních zásilek, jenž v běžné všední praxi znamená nalepení poštovní známky v příslušné hodnotě nebo označení zásilky frankotypem pomocí razítkovacího stroje.

Obchodní styk editovat

V mezinárodním obchodním styku se pak používají obvykle termíny :

  • franko hranice – dodavatel hradí náklady až na státní hranice, tedy vyplaceně hranice
  • franko sklad – dodavatel hradí náklady až do skladu odběratele (objednatele), tedy vyplaceně sklad

Reference editovat

  • Akademický slovník cizích slov A-Ž, vydala Academia v roce 2000, ISBN 80-200-0607-9