Francouzská obrana

šachové zahájení charakterizované tahy 1. e4 e6
Ukázka algebraické šachové notace Tento článek používá k popisu tahů šachovou notaci.

Francouzská obrana je šachové zahájení charakterizované tahy 1.e4 e6 (ECO C10-C19)

Francouzská obrana
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
e6 černý pěšec
e4 bílý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tahy 1.e4 e6
ECO C00-C19
Původ Luis Ramirez Lucena, 1497
Pojmenováno po Francii
Typ zahájení Polootevřené zahájení

Poprvé se o něm již zmiňuje Lucena v roce 1497. Zahájení bylo pojmenováno podle korespondenční partie Londýn-Paříž, 1834. Téhož roku se také objevilo v zápase McDonnell-La Bourdonnais.

Francouzská obrana je typická tím, že bělopolný střelec černého je často uzavřený. Tento fakt vedl kdysi některé teoretiky k názoru, že zahájení je slabší. Časem se však ukázalo, že francouzská obrana je zahájením plnohodnotným, neboť černý získává dostatečnou protihru na dámském křídle.

Často zde dochází k pro francouzskou obranu typickému zablokování středu, kdy má bílý pěšce na d4, e5 a černý na e6, d5. Tento střed pak černý napadá tahem c7-c5, díky čemuž získává protihru.

Dnes je v partiích mistrů francouzská obrana po sicilské obraně a španělské hře třetím nejčastějším zahájením vyskytujícím se po 1.e4.

Běžně se objevuje i v partiích světové špičky. Hrávají ji Alexandr Morozevič, Vasilij Ivančuk, Viswanathan Anand, Jevgenij Barejev, Artur Jusupov, Alexandr Chalifman a další.

VariantyEditovat

Varianta s d3Editovat

Varianta s d3
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d3

1. e4 e6 2. d3 (ECO C00)

Vzniká i po 2. De2 s pozdějším d3

2. De2 hrával již M.Čigorin a tah 2. d3 oživil R.Fischer.

Mimo hlavní linii je varianta s d3 nejlepší alternativou. Fianchettuje-li bílý bělopolného střelce, tak tato varianta je často podobná královské indické s obrácenými barvami. Vede ke složité hře.

Výměnná variantaEditovat

1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 (ECO C01)

Pozice má symetrický charakter a je vyrovnaná.


Steinitzova variantaEditovat

Steinitzova varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 (ECO CO2)

Bílý blokuje střed a získává prostorovou převahu, za to má ale černý protihru umožněnou napadáním středového pěšce d4.

 • 3… c5 4. c3
 • 4 …Db6 5. Jf3 Sd7 s dalším 6… Sb5 se snahou o výměnu bělopolných střelců, bílý pak může reagovat protiúderem 7. c4 se zápletkami
 • 4… Jc6 5. Jf3 je zde hlavní linie
  • 5… Jge7
  • 5… Sd7
  • 5… Db6 je nejčastější; na to hrává bílý
   • 6. Sd3 oběť pěšce za náskok ve vývinu, bílý má kompenzaci
   • 6. Se2 poklidné pokračování
   • 6. a3 je nejčastější s cílem získat prostor na dámském křídle, černý může zablokovat pozici tahem 6… c4 nebo může zvolit pokračování 6… Jh6 nebo 6… Sd7 a hra je nejasná


Tarraschova variantaEditovat

Tarraschova varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 (ECO C03-C09)

Bílý si zde nechce znehodnotit pěšcovou strukturu.

 • 3… dxe4 4. Jxe4 - viz Rubinsteinova varianta
 • 3… Jc6 (C04) se dnes moc nevyskytuje a platí za dobré pro bílého
 • 3… Se7 (C03) tah, který oživil Morozevič, jeho myšlenka spočívá v tom, že když bílý zvolí 4. Jgf3 Jf6 a posléze 5. e5 Jfd7, tak nemá vyvinutého jezdce na e2 jako ho s oblibou vyvíjí ve variantě 3… Jf6
 • 3… Jf6 (C05-C06) po 4. e5 Jfd7
  • 5. f4 c5 6. c3 Jc6 7. Jdf3 agresivní postup, kde se bílý snaží o převahu na královském křídle a černý kontruje na dámské
  • 5. Sd3 c5 6. c3 Jc6 7. Je2 a později černý získává často protihru podkopáváním bílého centra tahem f6
 • 3… c5 (C07-C09) vede k otevřenější pozici a po 4. exd5 má černý na výběr
  • 4… Dxd5 tento tah úspěšně oživil Anand v partii proti Karpovovi 5. Sc4 Dd6 s protihrou
  • 4… exd5 vzniká tu posléze pozice pro černého s izolovaným pěšcem, což přínáší černému svobodnou hru

Hlavní variantaEditovat

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 (ECO C10-C19)

Je nejčastější odpovědí bílého.

Rubinsteinova variantaEditovat

Rubinsteinova varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 (ECO C10)

též Otevřená varianta; černý uvolňuje napětí v centru a výměnami se snaží vyrovnat hru


Klasická variantaEditovat

Klasická varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6

4. e5 Jfd7 (ECO C11)

 • 5. Jce2 c5 6. c3 snaží se udržet pěšcový řetěz, černý má protihru na dámském křídle
 • 5. f4 c5 6. Jf3 Jc6 7. Se3 Zde se bílý snaží o aktivní hru a netrvá na obsazení středu pěšci, často tu bílý volí velkou rochádu a černý se snaží o protihru na dámském křídle po sloupci c.
MacCutcheonova variantaEditovat

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4 (ECO C12)

černý se pokouší o protiakci a po nejčastějším 5. e5 h6 6. Sd2! Sxc3 7. bxc3 Je4 8. Dg4 vzniká pozice s iniciativou bílého, bez rošády, černý tu má protišance

varianta 4… Se7Editovat
 • 5. e5 Jfd7 (ECO C14)
  • 6. h4 Alechin-Chatardův útok, po přijetí oběti pěšce má bílý kompenzaci
  • 6. Sxe7 Dxe7 7. f4 klasická odpověď, bílý má prostorovou převahu
Burnova variantaEditovat

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 dxe4 (ECO C13)

4. Jxe4 Se7 (4… Jbd7 by vedlo k Rubinsteinově variantě)

nyní po nejlepším 5. Sxf6! má černý dvě možnosti

 • 5… gxf6 6.Jf3 a6!? ostrá Morozevičova varianta, černý se snaží o aktivní protihru s cílem ovládnout bílá pole
 • 5… Sxf6 bílý má prostorovou převahu, černý má šanci na vyrovnání


Winawerova variantaEditovat

Winawerova varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4
Winawerova varianta
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5 c5 5. a3 Sxc3+ 6. bxc3

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 (ECO C15-C19)


4. e5

hlavní pokračování; jiné možnosti jsou:

 • 4. exd5 exd5 5. Sd3 tato pozice spadá pod výměnnou variantu a je v rovnováze
 • 4. a3 Sxc3 5. bxc3 dxe4 6. Dg4 Jf6 7. Dxg7 Vg8 8. Dh6 s nejasnou hrou
 • 4. Jge2


4… c5 principiální pokračování; černý může zvolit i jiné tahy s cílem vyměnit bělopolné střelce, bílý má však prostorovou převahu


5. a3

vzácně se dnes objeví i 5. Sd2


5… Sxc3+

na tomto místě je možný méně častý ústup 5… Sa5 na což nejlépe bílý reaguje 6. b4! cxd4 7. Jb5! Sc7 8. f4 s prostorovou převahou


6. bxc3 Je7

Výchozí pozice varianty. Bílý má prostorovou převahu a dvojici střelců, má ale také dvojpěšce a černý může aktivně rozvíjet protihru.

možný je i tah 6… Dc7 který často přechází do varianty Je7


7. Dg4

nejenergičtější a nejčastější, na tomto místě má ale bílý i řadu jiných alternativ

 • 7. h4
 • 7. a4
 • 7. Jf3


7… Dc7

agresivní odpověď, černý obětuje pěšce za protihru

plnohodnotnou alternativou je zde

 • 7… 0-0 vývinový tah, kterým se černý nebojí útoku bílého na svého krále a snaží se uvolnit postupem f5 s protihrou ve středu


8. Dxg7 Vg8 9. Dxh7 cxd4 10. Je2 (možné je i 10. Kd1) 10… Jbc6 11. f4 Sd7 12. Dd3 dxc3 zde se varianta dále větví, hra je nejasná


Související článkyEditovat