Franco (jméno)

rozcestník na projektech Wikimedia

Příjmení Franco je běžné v Itálii, Portugalsku, ve Španělsku a mezi sefardskými Židy. Pochází ze slova Frank, v odkazu na germánský kmen Franků, kteří v době stěhování národů vtrhli Galie. Franco je též frekventované rodné jméno v italštině.

příjmení
rodné jméno
podobné