Fragmentace magmatu

Fragmentace magmatu je proces, během kterého dochází k rozrušování celistvosti vystupujícího magmatu na různě velké úlomky hornin zvané pyroklastika. K fragmentaci magmatu může docházet buď vlivem přítomnosti bublinek sopečných plynů rozpuštěných v magmatu, které s klesajícím litostatickým tlakem začínají výrazně expandovat a tím magma trhat,[1] nebo vlivem interakce vystupujícího magmatu s povrchovou či podpovrchovou vodou (či na jiných vesmírných tělesech s jinou vhodnou látkou) způsobující rapidní chlazení magmatu, vzniku páry a následné rozrušování celistvosti magmatu během procesu tzv. freatomagmatické erupce. První typ se někdy označuje jako suchá fragmentace, druhý pak jako mokrá fragmentace magmatu.[2] Proces fragmentace se tak dá chápat jako změna stavu magmatu ze směsi kapaliny a rozpuštěných plynů na směs plynů nesoucích úlomky magmatu.[2]

Rozsáhlé mračno sopečného prachu a popela vznášejícího se nad sopkou jako výsledek fragmentace magmatu

Významný dopad na fragmentaci má viskozita magmatu. Pokud totiž má magma nízkou viskozitu, tedy je dobře tekuté, mohou z něho bublinky sopečných plynů relativně snadno pronikat, což umožňuje slučování bublinek do větších, ale také jejich překotnou expanzi a následné trhání povrchu magmatu. Naopak pokud se bublinky plynů nachází v magmatu o vysoké viskozitě, tedy ve špatně tekoucím, bublinky nemohou z magmatu tak snadno unikat a často se tak začnou v magmatu blízko povrchu hromadit. To může způsobit enormní nárůst tlaku a následnou silnou sopečnou explozi schopnou roztrhat magma a okolní horniny na velice malé částice.[1] V obou případech dochází k přeměně energie potenciální na povrchovou a kinetickou.[1] K fragmentaci magmatu většinou dochází pod povrchem, takže nelze přímo pozorovat. K jeho výzkumu se tak musí využívat různé numerické či analogové modely a výzkum vyvřelých sopečných hornin.[2]

Nejčastějším druhem sopky, která vzniká na zemském povrchu vlivem fragmentace magmatu, jsou sypané kužele vznikající vlivem odplyňováním magmatu. Hojné jsou také tufové prstence, tufové kužele a maary vznikající vlivem kontaktu magmatu s vodou.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c GONNERMANN, Helge M. Magma Fragmentation [online]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences [cit. 2016-11-16]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c SIGURDSSON, Haraldur; CASHMAN, K. V.; STURTEVANT, B.; PAPALE, P.; NAVON, O. Encyclopedia of Volcanoes - Magma fragmentation. [s.l.]: Academic Press, 1999. ISBN 978-0-12-643140-7. Kapitola Effusive Volcanism, s. 422. (anglicky) Dále jen jako Sigurdsson a kol.. 

LiteraturaEditovat

  • SIGURDSSON, Haraldur; CASHMAN, K. V.; STURTEVANT, B.; PAPALE, P.; NAVON, O. Encyclopedia of Volcanoes - Magma fragmentation. [s.l.]: Academic Press, 1999. ISBN 978-0-12-643140-7. Kapitola Effusive Volcanism, s. 421–430. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat