Fotoluminiscence

Fotoluminiscence je luminiscence vyvolaná elektromagnetickým zářením.

Buzení fotoluminiscence se provádí zdrojem ultrafialového nebo viditelného záření. Nejčastěji se k tomuto účelu používají rtuťové výbojky.

Fotoluminiscenční buzení se používá především u látek s malými a středními koncentracemi luminiscenčních center. Patří k nim některá luminiscenční skla a práškové luminofory.

Externí odkazyEditovat