Formát pixelu

Formát pixelu (angl. pixel format) označuje barevný model a způsob uložení jeho složek v paměti.

Pro značení formátu se používá mnoho mírně odlišných notací. Například pixely ve formátu RGB s 8 bity na každý kanál mohou být uloženy v modelu RGB24 (RGB888) nebo BGR24 podle pořadí jednotlivých bajtů v paměti. ARGB, RGBA nebo RGBA32 přidává ještě další bajt pro alfa kanál. Pokud je použito podvzorkování barvonosných složek, tvoří několik pixelů bloky, které mají některou barvonosnou složku společnou.

Když se pixel skládá z více složek (např. tři složky R, G, B), má smysl hovořit o planárních a prokládaných formátech. Planární (planar) formát obrazu říká, že jednotlivé složky budou v paměti uloženy odděleně za sebou. V případě RGB24 by to znamenalo

Naproti tomu prokládaný formát (packed, chunky, interleaved) jednotlivé kanály pixelu prokládá. V tomto případě by RGB24 bylo uloženo jako

Mimoto existuje semiplanární (biplanární) formát, ve kterém jsou tři složky (Y, U, V) uloženy ve dvou rovinách. Například pro NV12 je uložena nejprve složka Y, pak prokládaně složky U společně s V.

Související článkyEditovat