Folistatin

Folistatin, také známý jako aktivin vázající protein (activin-binding protein), je bílkovina, která je v lidském těle kódovaná FST genem.[1][2] Folistatin je autokrinní glykoprotein, který je aktivní v téměř všech tkáních fylogeneticky vyšších živočichů.[2]

Komplex folistatin/aktivin

Také je znám jako FSH-suprimující (potlačující) protein (FSP). Primární funkcí folistatinu je vázání a bioneutralizace členů TGF-β rodiny, s preferencí pro aktivinparakrinní hormon z TGF-β rodiny, který zvyšuje sekreci FSH v předním laloku hypofýzy.

VýskytEditovat

Folistatin byl zpočátku izolován z folikulární tekutiny a identifikován jako bílkovinná frakce, která inhibuje sekreci folikuly stimulujícího hormonu (FSH) z předního laloku hypofýzy.

Nejvyšší koncentrace folistatinu byla nalezena v ženském vaječníku a dále v kůži. Ví se, že je folistatin obsažen také v krevní plazmě, ale doposud není jasné, co je jeho zdrojem. Spekuluje se o tom, že by producenty mohly být endotelové buňky (buňky vystýlající cévy) nebo makrofágy a monocyty, které cirkulují v krvi.

Folistatin byl prokázán při detekci polycystického ovariálního syndromu (PCOS) a je možné, že má roli v tomto onemocnění způsobujícím neplodnost. Folistatin a kostní morfogenetické bílkoviny (BMPs) – multifunkční faktory růstu, jsou členy TGF-β rodiny a hrají také roli při vývoji ovariálních folikulů uvnitř vaječníků.

VýzkumEditovat

Folistatin byl rovněž zkoumán na myších, pro jeho úlohu v regulaci růstu svalů, jako antagonista myostatinu, který růst svalů inhibuje (snižuje). Pokud folistatin v těle chybí, tak není prováděná regulace myostatinu, plod přežije do narození, ale během pár hodin poté umírá. Organismus neroste, je různě deformovaný, má zeslabený krevní oběh a nervový systém je také porušen. Myš, na které byl pokus prováděn, měla lesklou kůži, malformované hmatové chlupy a nepravidelnosti v tvorbě měkkého a tvrdého patra. Pokud je v těle naopak folistatinu nadbytek, dochází k přílišnému nárůstu svalů.

ReferenceEditovat

  1. Ueno N, Ling N, Ying SY, Esch F, Shimasaki S, Guillemin R. Isolation and partial characterization of follistatin: a single-chain Mr 35,000 monomeric protein that inhibits the release of follicle-stimulating hormone. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 1987, s. 8282–6. DOI:10.1073/pnas.84.23.8282. PMID 3120188. (anglicky) 
  2. a b Tortoriello DV, Sidis Y, Holtzman DA, Holmes WE, Schneyer AL. Human follistatin-related protein: a structural homologue of follistatin with nuclear localization. Endocrinology. 2001, s. 3426–34. DOI:10.1210/en.142.8.3426. PMID 11459787. (anglicky)