Flat Assembler

Flat Assembler (FASM) je volný a otevřený víceprůchodový assembler, vytvořený Tomaszem Grysztarem. Fasm je napsán na principu stejný zdroj, stejný výstup, disponuje nevelkými rozměry a velmi vysokou rychlostí kompilace. Má bohatou a výstižnou makro–syntaxi dovolující automatizovat množství rutinních úkolů.[1][2] Jsou podporovány jak objektové formáty, tak i formáty spustitelných souborů. To ve většině případů dovoluje se obejít bez linkeru. V ostatních případech je třeba pomocné linkery, protože tyto nejsou rozšiřovány spolu s fasm.

FASM
VývojářTomasz Grysztar
První vydáníbřezen 2000
Aktuální verze1.73.30 (21. února 2022)
Operační systémDOS and IDE, Windows and IDE, Unix-like (Linux, OpenBSD, etc.), MenuetOS, KolibriOS, OctaOS, DexOS and IDE, SkyOS, Solar_OS
Vyvíjeno vjazyk symbolických adres
Typ softwaruPřekladač
LicenceFreeware/Open source/BSD
Webflatassembler.net
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kromě základního souboru instrukcí procesoru a koprocesoru fasm podporuje soubory instrukcí MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX a 3DNow!, a také EM64T a AMD64 (včetně AMD SVM a Intel SMX).

Kompilace programu v fasm se skládá ze dvou stadií: předzpracování a sestavování.

PředzpracováníEditovat

Ve stadiu předzpracování se otevírají všechna makra, symbolické konstanty, zpracovávají se směrnice předzpracování. Na rozdíl od stadia sestavování se předzpracování provádí pouze jednou. Mísení obou stadií, předzpracování a sestavování, je rozšířená chyba začátečníků.

SestavováníEditovat

Ve stadiu sestavování se specifikuje adresa označení, zpracovávají se dohodnuté pokyny, otevírají se cykly a generuje se přesně program. Fasm je víceprůchodový assembler, který dovoluje vytvářet některé optimalizace, například generování krátkého přechodu na označení místo dlouhého. V době průchodu nemůže kompilátor vždy vyčíslit termíny v předpisech podmínek. V tomto případě dělá nějaký výběr a snaží se kompilovat další. Díky tomu, že adresy označení, vyčíslených na N průchodu se využívají na N+1 průchodu, je tento proces obvykle schůdný.

Formát zápisu instrukcíEditovat

Jsou využívány zápisy pokynů Intel syntax. Jediný existující rozdíl od formátu používaného v jiných assemblerech (MASM, TASM v režimu společně s MASM) je, že význam paměťové buňky se vždy označuje jako [label_name] a prosté label_name označuje adresu (to znamená pořadové číslo) paměťové buňky. To dovoluje obejít se bez klíčového slova offset. Také v fasm se při konkretizaci rozměru operandu namísto byte ptr se píše jednoduché byte, namísto word ptrword atd. Není dovoleno používat několik hranatých závorek v jednom operandu, obrazně místo [bx][si] je nutné psát [bx+si]. Tyto změny syntaxe přispěly k více uniformnímu a lehce čitelnému kódu.

Příklad programuEditovat

Příklad programu Windows «Hello, world!», který provádí toto spojení s funkcí MessageBox a následně se ukončí:

 format pe gui 4.0
 entry start
 include 'win32a.inc'
 
 start:
 invoke MessageBox,NULL,message,message,MB_OK
 invoke ExitProcess,0
 
 message db 'Hello, World!',0
 
 data import
 library kernel32,'kernel32.dll',\
 user32,'user32.dll'
 include 'api/kernel32.inc'
 include 'api/user32.inc'
 end data

Nebo take:

 include 'win32ax.inc'
 .code
 main:
 invoke MessageBox,NULL,'Hello, World!','Fasm message box:',MB_OK
 invoke ExitProcess,0
 .end main

Složitější varianta s upřesněním sekcí v PE-souboru:

 format pe gui
 entry start
 include 'win32a.inc'

 section '.data' data readable writeable

 message db 'Hello, World!',0

 section '.code' code readable executable

 start:
 invoke MessageBox,NULL,message,message,MB_OK
 invoke ExitProcess,0

 section '.idata' import data readable writeable
 library kernel32,'kernel32.dll',\
 user32,'user32.dll'
 import kernel32,\
 ExitProcess,'ExitProcess'
 import user32,\
 MessageBox,'MessageBoxA'

Příklad jednoduchého programu ve formátu .COM:

 org 100h

 mov ah,9h
 mov dx,hello
 int 21h
 mov ah,8h
 int 21h
 int 20h

 hello db 13,10,"Hello, World!$"

Příklad jednoduchého programu ve formátu ELF:

format ELF executable 3
entry start

segment readable executable

start:
 mov eax,4
 mov ebx,1
 mov ecx,msg
 mov edx,msg_size
 int 0x80

 mov eax,1
 xor ebx,ebx
 int 0x80

segment readable writeable

msg db 'Hello world!',0xA
msg_size = $-msg

Formát výstupních souborůEditovat

S pomocí příkazu format lze vytvořit následující formáty výstupní souborů:

 • MZ — spustitelné soubory DOS.
 • PE — spustitelné soubory Windows (konzolní, grafické přílohy a dynamické knihovny).
  • PE64 — spustitelné soubory 64bitových verzí Windows.
 • COFF, MS COFF, MS64 COFF — objektové soubory.
 • ELF, ELF64 — spustitelné soubory v UN*X.
 • ARM — rozpracováno nadšenci, lze najít na oficiálním fóru.
 • Binary — soubory volné struktury. Při uvedení 100h (org 100h), ) lze obdržet výkonný soubor formátu .COM. Takže s pomocí format binary lze kompilovat soubory údajů.[3]

Podporované operační systémyEditovat

Podpora fasm ve vedlejších programových produktechEditovat

Definiční soubor podporující zvýraznění syntaxe fasm se dodává spolu se základním kompletem Vim. Využití fasm podporují mnohé specializované IDE, například RadASM, WinAsm Studio, Fresh (speciálně projektovaný pod fasm) atd.

PoznámkyEditovat

 1. Tomasz Grysztar. Flat Assembler Programmer's Manual [online]. [cit. 2008-05-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Randall Hyde. Which Assembler is the Best? [online]. [cit. 2008-05-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-10-18. (anglicky) 
 3. 3.Téma na oficiálním fóru o tvorbě zobrazení pomocí makro – fasm

ReferenceEditovat