Otevřít hlavní menu

Firemní sociolog je označení profese (pracovní pozice) v organizaci; ne nutně ve firmě. Úkolem firemního (někdy též podnikového) sociologa je poskytovat odbornou podporu managementu ve věcech personálního řízení, provádět sociologická šetření mezi zaměstnanci za účelem poskytování informací pro podporu managementu a poskytovat mu součinnost při řešení sociálních problémů.

V minulosti měla řada organizací vlastní firemní, respektive podnikové sociology, po roce 1990 se od tabulkových míst sociologů ve společnostech vesměs upustilo. V současnosti jsou služby Firemních sociologů poskytovány většinou externími manažerskými poradci a poradenskými společnostmi.