Firemní magazín

Firemní magazín je reklamní tiskovina. Samostatný obor marketingové komunikace vydávání firemních magazínů je nazýván editorial marketing, content marketing, branded content nebo corporate publishing. První zmínky o českých firemních magazínech přináší magazín Typografie z roku 1937, který publikoval článek Reklamní magaziny. V období před rokem 1989 byly v Čechách publikovány vnitrofiremní tituly, např. Metrostav noviny nebo ČKD noviny.

Smysl firemního časopisuEditovat

Firemní časopisy jsou standardním nástrojem marketingového mixu velkých společností a doplňují reklamní kampaně. Mezi hlavní benefity firemního periodika patří: dobrovolnost, rozsah reklamního sdělení, důvěryhodnost, fyzičnost, možnost opakovaného použití. Díky periodicitě firemní časopisy oslovují svoje čtenáře/zákazníky pravidelně a dokáží měnit povědomí o produktu nebo službě. Hlavním cílem firemních časopisů je podpořit prodej výrobku nebo služby klienta, vysvětlovat, informovat zákazníky, motivovat je a bavit. Tento marketingový nástroj v sobě kombinuje část public relations, reklamy, marketingového žurnalismu a one-to-one komunikace.

Situace v ČREditovat

V roce 2010 vychází v Čechách 500 firemních titulů. Nejlepší české společnosti, pravidelně vyhodnocované společností CZECH TOP 100, vydávají zpravidla více než jeden vlastní titul. Celý trh v roce 2010 lze vyčíslit na 500 milionů korun. Na trhu operuje do deseti specializovaných agentur pro vydávání firemních časopisů, část firem si svoje firemní periodika vydává svépomocí.

Druhy firemních médiíEditovat

Firemní magazíny se dělí dle cílové skupiny čtenářů na zákaznické (B2C určené fyzickým osobám), obchodní (B2B určené právnickým osobám) a interní (B2E určené zaměstnancům Vnitropodnikové časopisy). Dále můžeme magazín dělit dle periodicity (měsíčník, čtvrtletník, atd.), počtu stran a formátu, ale rozlišení dle čtenářů je dominantní. Firemní média zahrnují jak časopisy, noviny, newslettery tak firemní knihy, brožury, elektronické magazíny nebo obsah sociálních sítí.

Soutěž firemních časopisůEditovat

 
Cena Zlatý středník.

Firemní časopisy jsou každoročně hodnoceny v české národní soutěži Zlatý středník, kterou pořádá volné sdružení profesionálů v oboru public relations PR klub. Mezi tradiční vítěze napříč ročníky patří časopisy Vodafone/ČiliChili, ČEZ/Čez News, Volvo/LIV, Velux/Výhledy nebo Bernard/Vlastní cestou.

Firemní časopisy v zahraničíEditovat

Nejpropracovanější firemní časopisy najdeme ve Velké Británii a Německu. Evropské fórum firemního vydávání sdružuje nejvýznamnější lokální asociace a vydavatelské agentury www.icpfonline.org. V Anglii vychází přes 1000 firemních titulů, obrat trhu je 334 milionů liber. Německy mluvící země sdružují přes 3 100 firemních titulů, obrat trhu je 2,5 miliard dolarů (údaje z roku 2008).

Firemní časopis a efektivitaEditovat

Účinnost firemního magazínu Efektivita firemního periodika jako nástroje marketingové komunikace ukazuje nezávislý průzkum britské Asociace vydavatelských agentur 25 minutes. Rozsáhlou studii srovnávající firemní magazíny s ostatními médii zpracovala agentura Mildward Brown.

ReferenceEditovat