Financování politických stran v Česku

Financování politických stran je jedním z nejdůležitějších aspektů nutných pro fungování každého politického subjektu. V Česku jsou ve financování využívány v zásadě dva zdroje – interní a externí. Hospodaření českých politických stran je regulováno zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Informace o své činnosti a hospodaření politické strany zveřejňují ve svých výročních zprávách, které jsou přístupné ve fyzické formě v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Interní zdrojeEditovat

Ty jsou reprezentovány vlastními zdroji dané politické strany. Jsou jimi především:

 • členské příspěvky – získávány od jednotlivých členů strany, přičemž členství je přísně vázáno právě na úhradě těchto příspěvků a v případě jejich neplacení členství zaniká. V dnešní době, kdy již politické strany nemají tak masovou členskou základnu jako bylo obvyklé před rokem 1989 (pro srovnání lze uvést Českou stranu sociálně demokratickou, která za první republiky měla zhruba 190 tisíc členů, zatímco v současnosti její členská základna obsahuje něco okolo 20 tisíc lidí; také KSČM měla v roce 2018 „jen“ okolo 30 tisíc členů, zatímco v minulosti se počet členů KSČ pohyboval v milionech), již tento zdroj financování politických stran nemá takový význam právě kvůli úbytku členské základny. Výše členských příspěvků není konstantní či pevně daná vyšší instancí, ale je stanovována každou stranou a může se tak v každé straně lišit. Pokud překročí 50 tisíc Kč za kalendářní rok, strana je povinna člena a výši příspěvku identifikovat ve výroční zprávě.
 • příspěvky od zastupitelůposlanci a jiní za stranu zvolení mohou přispívat straně, jejíž jsou členy, odevzdáním části svého zastupitelského platu či odměn. Není to ale jejich povinnost, spíše se jedná o úzus. Poslanci také často do stran odvádí část svých náhrad např. na pronájem kanceláře či za expertní služby.
 • příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů
 • příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí

Externí zdrojeEditovat

Externí zdroje přinášejí do strany jednoznačně největší množství financí a jsou nejdůležitější pro její samotné fungování. Můžeme je rozdělit na:

 • příjmy z podnikání – strany nesmějí vlastním jménem podnikat, ale mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu; taková obchodní společnost či družstvo má zákonem omezené předměty činnosti (např. provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren)
 • dary a sponzoring – jsou založeny na principu dobrovolnosti. Dary je možno přijímat od fyzických osob, které mají české státní občanství nebo trvalé bydliště v Česku. Dary není možno přijímat od všech právnických osob, zapovězeny jsou například příspěvkové organizace nebo osoby s majetkovou účastí státu či samospráv. Často je tento způsob financování spojován s pojmy jako korupce či klientelismus. Těmto fenoménům a jejich negativním dopadům se snaží zabránit povinnost politických stran zveřejnit ve své výroční zprávě všechny dary, aby tak došlo ke zprůhlednění hospodaření.
 • státní příspěvky
 • půjčky a úvěry

Státní příspěvkyEditovat

Státní příspěvky jsou vypláceny ze státního rozpočtu buďto jednorázově nebo pravidelně každý rok a jejich výše závisí na úspěšnosti ve volbách.

Příspěvek na úhradu volebních nákladůEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Příspěvek na úhradu volebních nákladů.

Příspěvek na úhradu volebních nákladů je jednorázově vyplácen po volbách a odvíjí se od absolutního počtu získaných hlasů. Politická strana, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získá alespoň 1,5 % hlasů, dostane 100 Kč za každý hlas;[1] politická strana, která ve volbách do Evropského parlamentu získá alespoň 1 % hlasů, dostane 30 Kč za každý hlas. Strany nedosahující nutného podílu hlasů nemají na státní příspěvek nárok.

Příspěvek na činnostEditovat

Příspěvek na činnost je každoroční a rozděluje se dále na:[2]

 • stálý příspěvek – činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje a strana či hnutí obdrží 10 000 000 Kč.
 • příspěvek na mandát – poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Státní příspěvky vyplacené politickým stranámEditovat

Příspěvky na činnost v roce 2009Editovat

Stálé příspěvky a příspěvky za poslanecké mandáty politickým stranám v roce 2009 se odvíjí od výsledků sněmovních voleb 2006.

Politická strana Stálý příspěvek (v Kč) příspěvek na mandát (v Kč) Příspěvky vyplacené
v roce 2009 (v Kč)
Poslanci Senátoři Zastupitelé kraje Zastupitelé Prahy
ALTERNATIVA 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000
ČSSD 10 000 000 66 600 000 26 100 000 70 000 000 3 000 000 175 700 000
Doktoři
(za uzdravení společnosti)
0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
Hnutí nezávislých za
harmonický rozvoj obcí a měst
0 0 0 250 000 0 250 000
KDU-ČSL 10 000 000 11 700 000 6 300 000 14 000 000 0 42 000 000
KSČM 10 000 000 23 400 000 2 700 000 28 500 000 1 500 000 66 100 000
Nestraníci[a 1] 0 0 0 500 000 0 500 000
NEZÁVISLÍ 0 0 900 000 0 0 900 000
ODS 10 000 000 72 900 000 31 500 000 45 000 000 10 500 000 169 900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 900 000 1 500 000 1 000 000 3 400 000
SD SN 0 0 900 000 0 0 900 000
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 0 0 900 000 1 750 000 0 2 650 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000
SOS 0 0 900 000 750 000 0 1 650 000
Strana zelených 10 000 000 5 400 000 31 500 000 900 000 1 500 000 17 800 000
US-DEU 0 0 900 000 0 0 900 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 500 000 0 0 500 000
Celkem 50 000 000 180 000 000 72 900 000 166 750 000 17 500 000 487 150 000
 1. Politickému hnutí Nestraníci byl vyplacen příspěvek ve výši 125 000 Kč na činnost za 2. pololetí 2008 až v roce 2009 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za roky 2006 a 2007 předložené politickým hnutím Nestraníci jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona[3]
Úhrada volebních nákladů za evropské volby 2009Editovat
Politická strana Počet platných hlasů Hlasy v % Příspěvek na úhradu
volebních nákladů (v Kč)
Občanská demokratická strana 741 946 31,45 22 258 380
Česká strana sociálně demokratická 528 132 22,38 15 843 960
Komunistická strana Čech a Moravy 334 577 14,18 10 037 310
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 180 451 7,64 5 413 530
Suverenita[b 1] 100 514 4,26 3 015 420
Evropská demokratická strana 68 152 2,88 2 044 560
Věci veřejné 56 636 2,40 1 699 080
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"[b 2] 53 984 2,28 1 619 520
Strana zelených 48 621 2,06 1 458 630
SNK Evropští demokraté 39 166 1,66 1 174 980
Strana svobodných občanů 29 846 1,26 895 380
Dělnická strana 25 368 1,07 761 040
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 23 612 1,00 708 360
Celkem 2 231 005 94,52 66 930 150
 1. Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21
 2. Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013Editovat
Politická strana Počet hlasů Mandáty Příspěvek [Kč]
Abs. % Jednorázově Ročně Celkem[c 1]
ČSSD 1 016 828 20,45 50 101 682 800 52 750 000 312 682 800
ANO 927 240 18,65 47 92 724 000 50 185 000 293 464 000
KSČM 741 044 14,91 33 74 104 400 38 215 000 226 964 400
TOP 09 596 357 11,99 26 59 635 700 32 230 000 188 555 700
ODS 384 174 7,72 16 38 417 400 23 680 000 133 137 400
Úsvit 342 339 6,88 14 34 233 900 21 970 000 122 113 900
KDU-ČSL 336 970 6,78 14 33 697 000 21 970 000 121 577 000
SZ 159 025 3,19 0 15 902 500 6 400 000 41 502 500
Piráti 132 417 2,66 0 13 241 700 0 13 241 700
Svobodní 122 564 2,46 0 12 256 400 0 12 256 400
SPOZ 75 113 1,51 0 7 511 300 0 7 511 300
Celkem 4 834 071 97,20 200 483 407 100 247 400 000 1 473 007 100
 1. Za předpokladu čtyřletého volebního období.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. 247/1995 Sb. § 85
 2. 424/1991 Sb. § 20
 3. Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost. www.mfcr.cz [online]. [cit. 20-06-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 31-05-2010. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat