Filtr (chemie)

plošný tenký materiál s póry, respektive kus laboratorního zařízení či konstrukční prvek technologie s tímto materiálem, schopný rozdělovat buď dvě fáze (typicky suspenzi na pevnou a kapalnou fázi), nebo je separovat podle velikostí

Filtr je v chemii plošný tenký materiál s póry, respektive kus laboratorního zařízení či konstrukční prvek technologie s tímto materiálem, schopný rozdělovat buď dvě fáze (typicky suspenzi na pevnou a kapalnou fázi), nebo je separovat podle velikostí, např. třídící síta[1] – sada sít s různou velikostí ok (viz sítování, podtyp frakcionace) či membrány.

Ukázka filtrace pomocí filtračního papíru

Vzhledem k rozměrům a zejména k používaným filtračním tlakům, přesněji rozdílům tlaků (např. frita pracuje při podtlaku), je téměř vždy potřeba minimálně podpůrné konstrukce (např. nálevka s papírovým filtrem).

Velikosti pórů v membránách využívají membránové technologie pro separaci (filtraci) iontů z roztoků, např. odsolování vody reverzní osmózou.[2] Membránové technologie jsou schopny i separace plynů ze směsi plynů.[3]

Příklady filtrů editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Prosévání. lat.zshk.cz [online]. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové [cit. 2020-12-02]. Dostupné online. 
  2. JELÍNEK, Luděk; MACAK, J. 10. Membránové technologie v úpravě vody [online]. Praha: VŠCHT, 2014-05-21 [cit. 2020-12-02]. Dostupné online. 
  3. BARTOŇ, Jan; ROUBAL, Petr; DRBOHLAV, Jan. Moderní membránové technologie. Zemědělec [online]. 2017-11-15 [cit. 2020-12-02]. Dostupné online. 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat