Feston je dekorativní prvek, malovaný nebo častěji plastický, štukový, představující zavěs z listů, květů, případně ovoce, propletený nebo zakončený stuhou.[1] Řada festonů vytváří girlandu.

feston ; dekorativní prvek šambrány okna a pásu pod okapní římsou

Historie editovat

Vyvinul se z antické enkarpy a užíval se jako ozdoba průčelí paláců, zámků, obytných budov i interiérů, zvláště schodišť a representačních sálů. S festonem se setkáme v antickém, renesančním, barokním a klasicistním umění, na římsách a na fasádách, ale i na zdobených užitkových předmětech. Feston ve formě vavřínového polověnce je v českých zemích charakteristický pro období konce 18. století.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • J. Herout, Slabikář návštěvníků památek. Praha 1978
  • Ottův slovník naučný, heslo Feston. Sv. 9, str. 144

Reference editovat

  1. J. Herout, Slabikář návštěvníků památek, str. 130.

Související články editovat

Externí odkazy editovat