Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (FaF VFU) je zaniklá fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Vznikla v roce 1991, kdy navázala na existenci Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, jež fungovala v letech 1952–1960. Farmaceutická fakulta VFU uskutečňovala univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou na oblast farmacie. Fakulta se organizačně členila na děkanát, ústavy a účelová zařízení fakulty. Zanikla v roce 2020, kdy po dohodě VFU a Masarykovy univerzity došlo k jejímu přesunu do správy MU; fakticky tak byla obnovena dřívější Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity.

Farmaceutická fakulta
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Základní informace
Datum založení1991
Datum zrušení2020
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaPalackého tř. 1
612 42 Brno
Souřadnice
Výukové lékárenské pracoviště Farmaceutické fakulty

HistorieEditovat

Od podzimu 2019 probíhala jednání o přesunu fakulty z Veterinární a farmaceutické univerzity pod Masarykovu univerzitu (MU).[2] Tento krok byl 8. dubna 2020 schválen akademickým senátem VFU. K 30. červnu 2020 došlo ke zrušení Farmaceutické fakulty VFU a 1. července 2020 vznikla, respektive byla obnovena Farmaceutická fakulta MU, která převzala pracovníky a studenty fakulty VFU. Výuka nadále probíhá v prostorách areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let, do budoucna však MU počítá s přesunem fakulty do Univerzitního kampusu Bohunice.[3]

StrukturaEditovat

 • Ústav přírodních léčiv
 • Ústav chemických léčiv
 • Ústav technologie léků
 • Ústav humánní farmakologie a toxikologie
 • Ústav aplikované farmacie
 • Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie

Ústavy byly členěné do následujících sekcí:

 • Sekce biologických a zdravotnických oborů (Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie)
 • Sekce farmaceutické technologie a aplikované farmacie (Ústav technologie léků, Ústav aplikované farmacie)
 • Sekce chemických a přírodních léčiv (Ústav přírodních léčiv, Ústav chemických léčiv)

Účelová zařízeníEditovat

 • Fakultní lékárna
 • Centrální laboratoře
 • Vzdělávací institut

StudiumEditovat

Farmaceutická fakulta umožňovala studium magisterské, doktorské a podílela se na celoživotním vzdělávání. Magisterské studium se uskutečňovalo v rámci magisterského studijního programu v oboru Farmacie v českém i anglickém jazyce. Standardní doba studia byla 5 let. Forma studia byla prezenční. Studium zahrnovalo předměty skupiny základních oborů, zejména zaměřených na biologii a chemii, dále předměty skupiny oborů zaměřených na zdraví člověka a dále předměty farmaceuticky orientované, a to skupiny oborů přírodních léčiv, chemických léčiv, technologie léků, farmakologie a toxikologie a aplikované farmacie. Během studia student získal znalosti o léčivech, léčivých přípravcích, jejich technologickém zpracování a o účincích léčiv v organismu. Výuka probíhala na přednáškách, praktických cvičeních, seminářích a řízené praxi. Na závěr studia studenti absolvovali šestiměsíční praxi v lékárnách. Studium bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí byla obhajoba diplomové práce. Absolventi získávali po úspěšném ukončení studia titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem).

Uplatnění absolventůEditovat

Absolventi Farmaceutické fakulty tradičně nacházeli největší uplatnění v lékárenské praxi, ale také ve farmaceutickém výzkumu, výrobě i distribuci léčiv. Absolvent měl být schopen samostatné činnosti v lékárně, mohl se podílet na léčebném procesu a ve spolupráci s lékařem vybrat optimální způsob farmakologické léčby. Po úspěšném ukončení magisterského studia mohl absolvent na základě obhajoby rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky získat titul doktor farmacie (ve zkratce „PharmDr.“ uváděný před jménem). Doktorské studium se uskutečňovalo v rámci doktorského studijního programu Farmacie ve čtyřech oborech v jazyce českém. Přijímací zkoušky se skládaly formou pohovoru s uchazečem, v němž se ověřovaly především jeho předpoklady pro vědeckou práci. Studium bylo zakončováno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům byl udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem). Celoživotní vzdělávání bylo uskutečňováno v rámci Univerzity třetí ho věku v oboru Zdraví a léky, standardní doba vzdělávacího kurzu byla 2 roky.

DěkaniEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. pes. Brněnská farmaceutická fakulta by ráda pod jinou školu. „Veterinu" chce vyměnit za Masarykovu univerzitu [online]. Ceskatelevize.cz, 2019-11-14 [cit. 2019-11-24]. Dostupné online. 
 3. Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020-04-08 [cit. 2020-04-08]. Tisková zpráva. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Večerek, Vladimír; a spolupracovníci: 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: 2008; ISBN 978-80-7305-045-0
 • Havliš, Milan; Malena, Milan; a kol.: Veterinární péče v českých zemích; Státní veterinární správa ve spolupráci s MZE a VFU: 2011; ISBN 978-80-7305-589-9

Externí odkazyEditovat