Faneron (z řeckého φανερός phaneros "viditelné, ukazatelné") je pojem, označující reálný svět filtrovaný skrze naše smysly. Uvedl ho ve všeobecnou známost Charles Sanders Peirce.

Původ názvuEditovat

Charles Sanders Peirce faneron prezentuje takto: "Faneronem myslím souhrn všeho co lze jakkoliv zprostředkovat mysli, bez ohledu na to, koresponduje-li to s jakoukoli reálnou věcí. Pokud se zeptáte kdy a komu, odpovím, že tuto otázku nechávám otevřenou, nikdy si totiž nemohu být jist, že to co mám v mysli já, má v mysli i někdo jiný." (Adirondack Lectures, 1905; in Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. 1 [eds. Charles Hartshorne and Paul Weiss; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931], paragraph 284)

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Phaneron na anglické Wikipedii.