Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní (FS) je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci, byla založena v roce 1953. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby.

Fakulta strojní
Technická univerzita v Liberci
Faculty of Mechanical Engineering
Sídlo děkanátu (budova G)
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
ProděkanIng. Luboš Běhálek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jan Valtera, Ph.D.
Předseda ASdoc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
TajemníkIng. Tomáš Kysilka
Statistické údaje
Katedry10
Základní informace
Barva
     
Datum založení1953
Kontaktní údaje
AdresaStudentská 2,
461 17 Liberec 1
Telefon+420 485 353 221
E-mailtomas.kysilka@tul.cz
Oficiální web
http://www.fs.tul.cz/

Studium editovat

Na fakultě strojní je možné studovat:

 • v bakalářském studijním programu Strojírenství
 • v navazujících magisterských studijních programech: Technologie plastů a kompozitů, Materiály a technologie, Automobilové inženýrství, Konstrukce strojů a zařízení, Inovační a průmyslové inženýrství a Aplikovaná mechanika
 • v doktorských studijních programech: Technologie a materiály, Stavba strojů a zařízení a Aplikovaná mechanika

Děkani fakulty editovat

Proděkani fakulty editovat

V současnosti má fakulta tři proděkany:

 • doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. – věda, výzkum a doktorské studium
 • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.. – vzdělávací činnost
 • doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D. – vnější a zahraniční vztahy

Akademický senát fakulty editovat

Nejvyšším statutárním orgánem je Akademický senát fakulty.

Předsedové AS FS TUL od jeho vzniku:

 • prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. (1991–1993)
 • doc. Ing. Vladimír Gabriel, CSc.
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc. (1999–2002)
 • doc. Ing. Miroslav Šír, CSc. (2002–2005)
 • doc. Dr. Ing. Pavel Němeček (2005–2011)
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. (2011–2014)
 • doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. (2014)
 • doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. (2014–2017)
 • prof. Ing. Ladislav Ševčik (2017)
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc. (2017–2020)
 • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. (2020–2022)
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. (2022–dosud)

Katedry editovat

 • Katedra energetických zařízení (KEZ)
 • Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti (KMP)
 • Katedra materiálu (KMT)
 • Katedra obrábění a montáže (KOM)
 • Katedra strojírenské technologie (KSP)
 • Katedra sklářských strojů a robotiky (KSR)
 • Katedra částí a mechanismů strojů (KST)
 • Katedra textilních a jednoúčelových strojů (KTS)
 • Katedra vozidel a motorů (KVM)
 • Katedra výrobních systémů a automatizace (KSA)

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat