Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní (FS) je nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci, byla založena v roce 1953. V době svého založení byla zaměřena především na výchovu inženýrů pro obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu. Postupem doby se její profil upravoval a rozšiřoval až do dnešní podoby.

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci
Vedení fakulty
Děkan Petr Lenfeld
Proděkan Martin Bílek
Proděkan Karel Fraňa
Proděkan Ivo Matoušek
Statistické údaje
Katedry 10
Základní informace
Datum založení 1953

StudiumEditovat

Na fakultě strojní je možné studovat:

 • v bakalářském studijním programu Strojírenství
 • v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství v pěti studijních oborech: Strojírenská technologie, Konstrukce strojů a zařízení, Výrobní systémy, Aplikovaná mechanika a automatizované systémy řízení ve strojírenství
 • v doktorském studijním programu

Děkani fakultyEditovat

Proděkani fakultyEditovat

V současnosti má fakulta tři proděkany:

 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – věda a výzkum
 • prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. – vnější vztahy
 • Ing. Ivo Matoušek, Ph.D. – studium

Akademický senátEditovat

Nejvyšším statutárním orgánem je Akademický senát fakulty. Předsedové AS FS TUL:

 • prof. Ing. Viktor Mikeš, CSc. (1991–1993)
 • doc. Ing. Vladimír Gabriel, CSc.
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc. (1999–2002)
 • doc. Ing. Miroslav Šír, CSc. (2002–2005)
 • doc. Dr. Ing. Pavel Němeček (2005–2011)
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. (2011–2014)
 • doc. Ing. Lubomír Moc, CSc. (2014)
 • doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. (2014 – 2017)
 • prof. Ing. Ladislav Ševčik (2017)
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc. (2017 – dosud)

Tajemníci fakultyEditovat

 • Mgr. Zdeňka Machotková
 • Ing. Anna Benešová

Katedry po postupné restruktualizaciEditovat

 • Katedra energetických zařízení (KEZ)
 • Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti (KMP)
 • Katedra materiálu (KMT)
 • Katedra obrábění a montáže (KOM)
 • Katedra strojírenské technologie (KSP)
 • Katedra sklářských strojů a robotiky (KSR)
 • Katedra částí a mechanismů strojů (KST)
 • Katedra textilních a jednoúčelových strojů (KTS)
 • Katedra vozidel a motorů (KVM)
 • Katedra výrobních systémů a automatizace (KSA)

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat