Fakulta práva Panevropské vysoké školy

Fakulta práva (právnická fakulta) je délkou své existence první z fakult Panevropské vysoké školy, působí od samého vzniku vysoké školy. V prvním roce existence PEVŠ (2004/2005) byla zároveň její jedinou fakultou a s PEVŠ splývala v jednom organizačním celku. Jako samostatná organizační složka byla Fakulta práva zřízena v souvislosti s akreditací druhého studijního oboru v rámci PEVŠ, což vedlo ke vzniku Fakulty ekonomie a podnikání v červenci 2005.

Fakulta práva
Panevropská vysoká škola
Vedení fakulty
Děkandoc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
ProděkankaJUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Proděkandoc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
TajemniceIng. Brigita Gieserová
Základní informace
MottoVzdělání, které znamená úspěch
Kontaktní údaje
Souřadnice
http://www.peuni.cz

Právnická fakulta poskytuje komplexní systém vysokoškolského vzdělávání – bakalářské, magisterské i doktorské studium, a to formou denního nebo dálkového studia.

Historie Editovat

  • 14. června 2004 – Usnesením vlády Slovenské republiky č. 725/2004 získává státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola s názvem Bratislavská vysoká škola práva
  • 2005 - Vznik samostatné právnické fakulty - fakulty práva.
  • 2010 – Změna názvu na Fakulta práva Panevropské vysoké školy

Česká republika Editovat

Výuka je ale realizována prostřednictvím vzdělávací společnosti UNINOVA, o.p.s. Studenti mají v ČR status studenta a slovenské tituly, které jim budou po absolvování studia uděleny, jsou rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (č. 33/2001 Sb. m. s.).[1]

V České republice existují 3 pobočky:

A jsou vyučovány tyto obory:

  • Bakalářský studijní program a obor 3.4.1. Právo – standardně trvá 3 roky v denní i externí formě studia, udělován akademický titul Bc.
  • Navazující magisterský studijní program a obor 3.4.1. Právo – standardně trvá 2 roky v denní i externí formě studia, udělován akademický titul Mgr. Po ukončení je možno podstoupit rigorózní řízení a získat titul JUDr.
  • Doktorský studijní program a obor 3.4.7. Trestní právo – standardně trvá 3 roky, udělován akademický titul PhD.

Uplatnění v české advokacii Editovat

Česká advokátní komora zastává stanovisko, že absolventa (nejen) této právnické fakulty nelze bez dalšího zapsat do seznamu advokátních koncipientů, protože jde o zahraniční vysokou školu, byť působící na území České republiky. Podle advokátní komory „jsou právní řády ostatních států Evropské unie i států mimo Evropskou unii v současné době již natolik odlišné od právního řádu České republiky, že jejich znalost bez dalšího nepostačuje k řádnému výkonu koncipientské praxe v ČR“. Nelze ovšem vyloučit, že si absolventi následně doplní své vzdělání studiem na českých právnických fakultách a bude je možné do daného seznamu zapsat. Každá žádost však má být posuzována individuálně.[2][3][4]

Reference Editovat

Externí odkazy Editovat