Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

jedna z fakult České zemědělské univerzity

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) je jednou z šesti fakult České zemědělské univerzity v Praze. Vznikla v červenci 2007 rozdělením Fakulty lesnické a environmentální na Fakultu životního prostředí a právě Fakultu lesnickou a dřevařskou.[1] Pokud ale fakultu spojíme s lesnickým oborem nebo výukou lesnictví v Praze, lze hledat počátky již v polovině 19. století, kdy docent Kryštof Leibich začal přednášet lesnictví na Českém stavovském polytechnickém ústavu v Praze,[2] který se postupně transformoval, dal vzniknout pozdějším univerzitám, ale v jádru se jedná o dnešní České vysoké učení technické v Praze.

Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Faculty of Forestry and Wood Sciences
High-tech pavilon
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
ProděkanIng. Radek Rinn
Proděkandoc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
ProděkanIng. Jan Kašpar, Ph.D.
ProděkankaIng. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.
TajemníkIng. Martin Prajer, Ph.D.
Základní informace
Datum založení2007
Kontaktní údaje
AdresaKamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
DIČCZ60460709
Souřadnice
https://www.fld.czu.cz/

V současnosti studuje na fakultě přes 2000 posluchačů[3] v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Fakulta sídlí v areálu České zemědělské univerzity v Praze, v Praze na Suchdole – součástí fakulty je i Arboretum FLD v Kostelci nad Černými lesy. Fakulta se skládá z 9 kateder, 2 excelentních týmů a 4 servisních pracovišť. Zájemcům nabízí vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího. Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i v terénu. Symbolem fakulty je košatý strom s heslem Mihi cura futuriPečuji o budoucnost.

StrukturaEditovat

 
Učebna Fakulty lesnické a dřevařské.

Strukturu současné fakulty tvoří vedení fakulty, které se skládá z děkana, 4 proděkanů (pro strategii, rozvoj a mezinárodní vztahy, pro vědu, výzkum a doktorské studium, pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a pro studijní činnost),[4] tajemníka a akademického senátu. Akademický senát je tvořen vyučujícími, ale i zástupci studentů. Pod děkanát patří sekretariát, studijní oddělení, oddělení vědy a výzkumu, oddělení mezinárodních vztahů, oddělení pro rozvoj a marketingové oddělení. Orgány fakulty tvoří kolegium děkana a vědecká rada.[5]

Fakulta se dále dělí na 9 kateder, 2 excelentní týmy a 4 pracoviště jiného druhu,[5] posluchači též využívají nabídky jiných fakult v rámci univerzity. Výuka je situována nejen do prostor fakulty v Praze na Suchdole, ale i do detašovaného pracoviště v Kostelci nad Černými lesy (kde se nachází Školní lesní podnik a Arboretum FLD).

Seznam kateder FLDEditovat

Fakultu tvoří 9 kateder. Jsou to:

 • Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin - vedoucí katedry prof. Ing. Milan Lstibůrek, Ph.D., MSc.
 • Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky - vedoucí katedry prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
 • Katedra hospodářské úpravy lesů - vedoucí katedry Ing. Peter Surový, PhD.
 • Katedra lesnických technologií a staveb - vedoucí katedry doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
 • Katedra ochrany lesa a entomologie - vedoucí katedry prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
 • Katedra myslivosti a lesnické zoologie - vedoucí katedry doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
 • Katedra ekologie lesa - vedoucí katedry prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
 • Katedra pěstování lesů - vedoucí katedry doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.
 • Katedra zpracování dřeva a biomateriálů - vedoucí katedry Ing. Radek Rinn

Součástí fakulty jsou 2 excelentní týmy:

 • Excelentní výzkum EVA4.0 - vedoucí výzkumu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
 • Excelentní tým pro mitigaci (ETM) - vedoucí týmu prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

Ostatní pracoviště FLDEditovat

 
Památník prof. Zdeňka Polena před tzv. rektorskou chatou ve Voděradských bučinách

Tato pracoviště jsou v současnosti 4. Jedná se o Marketingové oddělení, Copycentrum, Laboratoř zpracování biomateriálů a Arboretum FLD v Kostelci nad Černými lesy.

Arboretum FLD bylo založeno v roce 1954 prof. Pravdomilem Svobodou.[2] Zaujímá plochu 12,38 ha[6] a dělí se na dvě části: expoziční a výzkumné plochy. V jeho sbírce se nachází 156 druhů nahosemenných dřevin a 1024 krytosemenných dřevin. Poslání arboreta je funkce vzdělávací a výzkumná.[6] V roce 2020 vznikla v arboretu naučná stezka modelových mokřadních biotopů. Stezka má dva okruhy a celkem 10 zastavení, která seznamují s jednotlivými modely chráněných mokřadních biotopů se zaměřením na dřeviny.


ReferenceEditovat

 1. SKLENIČKA, Petr. Základní informace o fakultě [online]. Praha: Fakulta životního prostředí, 2007-07-30 [cit. 2009-11-04]. Dostupné online. 
 2. a b ROČEK, Ivan; GROSS, Josef, a kol. Pražská lesnická fakulta. Praha: Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, 2002. ISBN 80-213-0908-3. 
 3. PODRÁZSKÝ, Vilém. Základní informace [online]. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská, 2007-30-07 [cit. 2009-11-04]. Dostupné online. 
 4. PODRÁZSKÝ, Vilém. Proděkani [online]. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská [cit. 2009-11-04]. Dostupné online. 
 5. a b PODRÁZSKÝ, Vilém. Úřední deska [online]. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská [cit. 2009-11-04]. Dostupné online. 
 6. a b ROČEK, Ivan, a kol. Arboretum Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Kostelec nad Černými lesy. Praha: Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1998. ISBN 80-213-0413-8, ISBN 80-902454-1-2. 

Externí odkazyEditovat