Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně

Fakulta chemická (FCH) Vysokého učení technického v Brně byla založena v listopadu 1911 jako chemický odbor České vysoké školy technické. Po přeměně brněnské techniky na vojenskou technickou akademii roku 1951 byla zrušena. K jejímu obnovení, coby součásti současného VUT, došlo v listopadu 1992.

Fakulta chemická
Vysoké učení technické v Brně
Faculty of Chemistry
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.[1]
Proděkanprof. Ing. Michal Veselý, CSc.
ProděkanMgr. Martina Repková, Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Petr Dzik, CSc.
Předseda ASdoc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. [2]
TajemníkIng. Roman Hladík
Statistické údaje k roku 2016[3]
Studenti913
Studijní program
Bakalářský455
Magisterský279
Doktorský179
Základní informace
Barva
     
Datum založení8. listopadu 1911[4]
Statusveřejná[5]
Kontaktní údaje
AdresaPurkyňova 464/118
602 00 Brno
Telefon+420 541 141 111
Souřadnice
Oficiální web
http://www.fch.vutbr.cz/

Sídlo fakulty je umístěno v Brně-Medlánká v kampusu Pod Palackého vrchem a je sdíleno s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.

HistorieEditovat

Fakulta znovu zahájila svoji činnost ve školním roce 1992/93 s omezeným počtem studentů a minimálními počty vědeckopedagogických pracovníků podle dokumentu, předloženého k úspěšnému akreditačnímu jednání, které proběhlo v prosinci 1992. Počáteční rozvoj fakulty probíhal za podpory brněnské chemické komunity a zvláště ve spolupráci s chemickým odborem PřF MU v Brně, která tak vrátila chemické fakultě její pomoc, kterou poskytla chemickým oborům po zřízení Masarykovy univerzity v r. 1919. V roce 1994 se fakulta úspěšně podrobila druhé akreditaci společně s chemicko-technologickými fakultami v ČR.

Znovuobnovení chemické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně bylo nutností jak z hlediska doplnění brněnské technické univerzity o obor nezbytný k jejímu integrovanému výchovně-vzdělávacímu působení a komplexní vědecko-výzkumné činnosti, tak především z hlediska potřeb industriálního rozvoje moravských regionů, kde byla zřetelně pociťována přetržka ve výchově chemiků s inženýrským vzděláním, trvající několik desetiletí.

VýukaEditovat

Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti chemické fakulty i v dalším výhledu vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Fakulta spolupracuje s institucemi, z nichž přišli její akademičtí pracovníci. Jedná se zejména o Polymer Institute Brno, Chemickotechnologickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, ústavy Akademie věd ČR a resortní výzkumné ústavy.

Absolventi FCH mohou pracovat ve výzkumné i výrobní sféře, ve státní správě, v manažerských pozicích, a to v ČR i v zahraničí. Absolventi mohou rovněž pokračovat v dalším studiu za účelem zvýšení kvalifikace a rovněž si vybrat z široké nabídky zahraničních stáží.

Absolventi studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí se uplatní ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie, biologie životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie,ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Absolventi studijního programu Spotřební chemie se uplatní v oblastech fotografie, film, obrazová komunikace, polygrafie, papírenský průmysl, textilní průmysl,agrochemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, materiály pro elektrotechniku, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, bytová chemie, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery.

Absolventi studijního programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů se uplatní v oblastech řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, výroby syntetických materiálů, uplatnění nanotechnologií a tenkých vrstev, zpracování plastů, výroby kompozitů, adheziv, minerálních plniv, sklářského, cementářského a elektrotechnického průmyslu, farmaceutických a kosmetických výrob, zpracování biopolymerů.

Absolventi studijního programu Chemie a technologie potravin se uplatní v zemědělsko-potravinářském komplexu, v biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí, ve státních kontrolních institucích, ve vývoji nových technologií a výzkumu, v obchodních organizacích.

DěkaniEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Vedení fakulty [online]. FCH VUT v Brně [cit. 2012-01-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-29. 
  2. Akademický senát [online]. FCH VUT v Brně [cit. 2019-03-07]. Dostupné online. 
  3. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2010 [online]. VUTIUM, 2011 [cit. 2012-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-22. ISBN 978-80-214-4291-7. 
  4. Statut Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně [online]. FCH VUT v Brně, 2008-05-29 [cit. 2012-01-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-27. 
  5. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat