Fabule (z latinského fabula – vyprávění, bajka) je příhoda, o které se vypravuje v literárním díle, jeho souhrn událostí nebo dějový půdorys. Fabuli si čtenář sestavuje až dodatečně po přečtení díla a v jeho vědomí se vytváří protiklad mezi fabulí a syžetem.

Odtud také fabulace, vyprávění smyšlených, fantazijních příběhů, někdy spojené s přesvědčením, že se skutečně staly. Pojem se užívá také v psychiatrii.