Fakulta elektrotechnická ČVUT

fakulta ČVUT
(přesměrováno z FEL ČVUT)

Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT) je fakulta ČVUT s cca 3 100 studenty, 730 zaměstnanci a ročním rozpočtem přesahujícím 800 milionů korun.

Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Budovy fakulty v Praze-Dejvicích
Vedení fakulty
Děkan prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.[1]
Proděkan prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Proděkan doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Proděkan Ing. Jan Kočí
Proděkan prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Tajemník Ing. Igor Mráz
Statistické údaje k 2015
Studenti 3 168
Studijní program
Doktorský 471
Základní informace
Motto Scientia est potentia
Datum založení 1950
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa FEL ČVUT
Technická 1902/2
Praha 6, Dejvice
166 27 Praha 6
Telefon 224 351 111 (ústředna)
Souřadnice
www.fel.cvut.cz

Poslání fakultyEditovat

Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává odborníky v oblasti elektrotechniky, energetiky, softwarového inženýrství, sdělovací techniky, robotiky a kybernetiky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Je také centrem pro vědeckou a výchovnou činnost v uvedených oblastech.

Studijní programyEditovat

Fakulta elektrotechnická uskutečňuje výuku ve studijních programech. V prvním ročníku si již vybírají studenti obor:

Věda a výzkumEditovat

Fakulta je jedním z největších výzkumných pracovišť v ČR, (pátým dle aktuálního hodnocení Rady vlády pro výzkum a vývoj).

Počítačové studovnyEditovat

Počítačové studovny s volným přístupem v Dejvicích provozuje oddělení výpočetní techniky Střediska vědeckotechnických informací (SVTI).[2] Na Karlově náměstí se také nachází několik místností s počítači se systémem Windows nebo Solaris.

Samozřejmostí je možnost Wi-Fi připojení Eduroam.

KatedryEditovat

 
Znak ze začátku 70. let 20. století nad vchodem do budovy fakulty

Výuka i výzkum jsou na fakultě organizovány katedrami, tj. specializovanými pracovišti. Katedry fakulty mají přidělený alfanumerický kód K131xx, jednoznačný v rámci celé univerzity. Symbol xx představuje dvojciferné číslo, pod kterým katedra vystupuje v rámci fakulty. Toto číslo je součástí kódů vyučovaných předmětů, čímž přispívá k jednoznačnému určení předmětu dle kódu.

K 1. srpnu 2007 působilo na fakultě 17 kateder, jedno centrum a jedno středisko. V akademickém roce 2006/2007 zanikla Katedra tělesné výchovy. Výuku tělesné výchovy zajišťuje od akademického roku 2007/2008 Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS ČVUT).

 • Katedra matematiky (K13101)
 • Katedra fyziky (K13102)
 • Katedra tělesné výchovy (K13103) – od akademického roku 2007/2008 sloučena s ÚTVS ČVUT
 • Katedra jazyků (K13104)
 • Katedra mechaniky a materiálů (K13112) – zrušena v červnu 2008 (pracovníci převedeni na K13113 a K13114)
 • Katedra elektrotechnologie (K13113)
 • Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114)
 • Katedra elektroenergetiky (K13115)
 • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (K13116)
 • Katedra elektromagnetického pole (K13117)
 • Katedra informatiky (K13130) – zřízena v červnu 2008 (Nově připravované pracoviště dočasně řízené děkanem)
 • Katedra teorie obvodů (K13131)
 • Katedra telekomunikační techniky (K13132)
 • Katedra kybernetiky (K13133)
 • Katedra mikroelektroniky (K13134)
 • Katedra řídicí techniky (K13135)
 • Katedra počítačů (K13136)
 • Katedra radioelektroniky (K13137)
 • Katedra měření (K13138)
 • Katedra počítačové grafiky a interakce (K13139) – zřízena v červnu 2008

Další pracovištěEditovat

 • Centrum spolupráce s průmyslem
 • Centrum aplikované kybernetiky
 • Institut intermédií
 • Středisko výpočetní techniky a informatiky
 • Centrum podpory vzdělávání – Trainingpoint
 • Centrum znalostního managementu

Studentská konference POSTEREditovat

FEL ČVUT každoročně v květnu pořádá studentskou konferenci POSTER, na které jsou prezentovány výsledky práce studentů a doktorandů. Tato konference je vynikající příležitostí k setkání s aktivními a profesně zdatnými studenty. Zhruba čtvrtina příspěvků je zahraničních.

Spolek absolventůEditovat

Absolventi FEL se sdružují ve spolku ELEKTRA. Spolek pořádá každoroční srazy absolventů, koncerty a další akce.

Vedení fakultyEditovat

 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkan
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. – proděkan pro vnější vztahy, zástupce děkana
 • doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. – proděkan pro magisterské a kombinované studium
 • doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. – proděkan pro bakalářské studium
 • Ing. Jan Kočí – proděkan pro informační technologie
 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
 • doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. – proděkan pro doktorské studium a výzkum
 • Ing. Igor Mráz – tajemník

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. ČVUT FEL - Vedení fakulty [online]. České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická. Dostupné online. 
 2. Počítačová síť [online]. České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008-09-17 [cit. 2008-10-03]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat