Extrakapsulární extrakce

Extrakapsulární extrakce (ECCE) je, v současnosti překonaná, metoda operace katarakty – šedého zákalu u lidí i zvířat. V současnosti se v rozvinutých zemích prakticky neprovádí. V ČR se používá jen u cca 0,01% operací šedého zákalu. Zbylých 99,9% operací se provádí metodou fakoemulzifikace pomocí ultrazvuku nebo femtosekundového laseru.

ECCE se provádí až na výjimky ambulantně a její obtížnost pro pacienta (nikoli pro operatéra) je srovnatelná se zhotovením větší zubní výplně. Vzhledem k dokonalé anestetizaci očí (zpravidla neinjekčně – kapkami) je prakticky bezbolestná. Odstranění zkaleného jádra čočky je dnes jediný způsob, jak trvale odstranit a vyléčit kataraktu a vrátit pacientovi ubývající či ztracený zrak. ECCE spočívá v odstranění kataraktického jádra čočky při zachování předního i zadního čočkového pouzdra, které kataraktou nebývá zpravidla postiženo. Do uvolněného prostoru je možno implantovat buď ihned či kdykoli později standardní nitrooční (intraokulární) čočku a plně tak nahradit optickou mohutnost původní zakalené čočky. Jediné, co nelze obnovit, je akomodace původní čočky. Po operaci je nová čočka zaostřena zpravidla do dálky a na blízko pacient nosí brýle se spojkami do +4D. Možné je ale i nastavení opačné, kdy novou čočku nastavíme na blízko a pacient nosí do dálky brýle do −4D. V obou případech jsou optické mohutnosti nových brýlí hraniční, silnějších brýlí není třeba.

Před vlastní operací se provádí biometrie oka spočívající v pečlivém změření původní optické mohutnosti oka a vlastní optické mohutnosti kataraktické čočky. Podle ní se „vyrobí“ nová čočka doslova na míru. Mohutnost lidské čočky je zpravidla přes +20D, krátkozrací lidé ji mohou (nemusí) mít větší, dalekozrací naopak menší. Z uvedeného vyplývá, že při ECCE se dá odstranit a vykorigovat zároveň i refrakční vada, kterou pacient původně měl.

Historie zákrokuEditovat

Historie ECCE je velice stará, sahá až do Francie na konec 18. století, kdy oftalmolog Daviel provedl první operaci tohoto typu. Jednalo se o poměrně radikální výkon, spočívající v odstranění čočkového jádra a částečného zachování pouzdra.

Dnes se provede po miniaturním řezu či spíše vpichu fakoemulzifikace (rozdrcení) kataraktické čočky ultrazvukem a následné odsání. Poté se podle materiálu nové čočky provede řez k jejímu zasunutí do pouzdra a následná fixace do definitivní polohy. Vše probíhá pod speciálním operačním mikroskopem, při maximální přesnosti a naprosté sterilitě.

Implantaci čočky při ECCE poprvé provedl anglický oftalmolog Harold Ridley v roce 1949, kdy použil plexisklo jako materiál, který lidský organismus snáší a neodhojuje. Přesto se však ECCE s implantací čočky stala u nás standardem až na počátku 90. let. Postupně se tato metoda vyvíjela dále, zdokonalovaly se materiály i operační technika.